Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 230/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.02.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie


Zarządzenie Nr 230/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 7 lutego 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz § 94 ust. 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240 oraz z 2004 r. Nr 89, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie w załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej i zamówień publicznych ROL;”;

2) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Do zadań działania stanowiska pracy do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej i zamówień publicznych należy:”;

3) w § 24 w ust. 4 skreśla się pkt 3, 4, 5;

4) w § 27 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań w celu ich zmniejszenia.

4. Współpraca i współdziałanie z ośrodkami badań i ochrony środowiska.”;

5) w § 28 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Prowadzenie spraw związanych z:

1) planowaniem budowy, modernizacji i utrzymania dróg;

2) organizacją i nadzorem nad utrzymaniem dróg w okresie zimowym;

3) współpracą z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.”;

6) w § 30 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 skreśla się pkt 3, 5, 7;

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z udzielaniem dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).”.

§ 2. Dalsze postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-02-2005 12:05:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 11-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-02-2005 12:05:32