Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 219/04 Wójta Gminy Banie z dnia 28.12.2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Urzędu Gminy Banie


Zarządzenie Nr 219/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Urzędu Gminy Banie.

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Urzędu Gminy Banie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Banie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Załącznik

do zarządzenia Nr 219/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2004 r.

Regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Urzędu Gminy Banie

§ 1. Tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 2. Fundusz nagród wynosi 3 % rocznego funduszu płac.

§ 3. Wójt Gminy Banie jako kierownik zakładu pracy ma prawo przyznawania jednorazowych nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownikom Urzędu Gminy Banie.

§ 4. Nagroda jest świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym, którego przyznanie zależy od uznania pracodawcy. Pracownik nie może dochodzić od pracodawcy jej przyznania w drodze postępowania sądowego.

§ 5. Wysokość nagrody oraz kryteria, za pomocą których pracodawca wyróżnia pracownika - należy do uznania pracodawcy.

§ 6. Pracownik nabywa roszczenie o wypłatę lub wręczenie nagrody z chwilą zawiadomienia go na piśmie o przyznaniu nagrody.

§ 7. Jeżeli pracodawca zawiadomił pracownika o przyznaniu nagrody, a następnie odmawia mu jej wypłacenia lub wręczenia, pracownik może wystąpić do sądu pracy o zasądzenie na jego rzecz - należnej nagrody.

§ 8. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych i przechowuje w części "B" tychże akt.

§ 9. Wypłata lub wręczenie nagrody winno nastąpić do ostatniego dnia miesiąca, w którym powiadomiono pracownika o jej przyznaniu.

§ 10. Nagroda może być przyznana pracownikowi jednokrotnie w ciągu roku budżetowego.

§ 11. Nagrody mogą być wypłacane lub finansowane - wyłącznie w ramach środków planowanych w budżecie na dany rok - w ramach limitu tych środków.

§ 12. Pracodawca może przyznać nagrodę pracownikowi z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Gminy.

§ 13. Wniosek o przyznanie nagrody musi zostać pisemnie uzasadniony przez Sekretarza Gminy i przekazany Wójtowi w celu jego zatwierdzenia.

§ 14. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie jego ustalenia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-01-2005 09:02:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-01-2005 09:02:23