Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 212/04 Wójta Gminy Banie z dnia 16.12.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok


ZARZĄDZENIE NR 212/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 88 poz.961, Nr 96 poz. 874, Nr 153 poz.1271, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264,Nr 122 poz.1315, Nr 123 poz. 1291, Nr 156 poz. 1300, Nr 166 poz. 1611, Nr 210 poz.2135) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę : 4.472

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

852

85213

85214

85216

2010

2010

2010

POMOC SPOŁECZNA

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4.472

1.145

1.145

2.700

2.700

627

627

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 237.082

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

758

801

852

75802

80101

80195

85212

85219

85228

2750

2033

2030

2010

2030

2010

RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek Samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

13.409

13.409

13.409

10.517

10.217

10.217

300

300

213.156

204.958

204.958

6.998

6.998

1.200

1.200

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 4.472

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

852

85213

85214

85216

4130

3110

3110

POMOC SPOŁECZNA

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Świadczenia społeczne

4.472

1.145

1.145

2.700

2.700

627

627

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 237.082

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

801

852

80101

80110

85212

85219

85228

4010

4243

4300

3110

4210

4300

4210

4260

4410

3020

4410

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Gimnazja

Zakup usług pozostałych

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Ośrodki pomocy społecznej

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Podróże służbowe krajowe

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Podróże służbowe krajowe

23.926

23.626

13.409

10.217

300

300

213.156

204.958

199.671

1.000

4.287

6.998

3.798

2.000

1.200

1.200

250

950

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-12-2004 11:36:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-12-2004 11:36:46