Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 206/04 Wójta Gminy Banie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 206/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu

za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz § 11 ust. 4 uchwały Nr V/51/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33, poz. 488) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam na rok 2005 następujące wysokości podstawowych stawek rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo:

 1. za powierzchnie do 500 m2 - 0,07 zł/m2

 2. za powierzchnie od 501 m2 do 1 000 m2 - 0,06 zł/m2

 3. za powierzchnie od 1 001 m2 do 2 000 m2 - 0,026 zł/m2

 4. za powierzchnie od 2 001 m2 do 5 000 m2 - 0,013 zł/m2

 5. za powierzchnie powyżej 5000 m2 w zależności od klas bonitacyjnych gruntu:

  1. grunty orne:

   • klasa I - 4,35 q żyta za 1 ha

   • klasa II - 3,96 q żyta za 1 ha

   • klasa IIIa - 3,54 q żyta za 1 ha

   • klasa IIIb - 3,00 q żyta za 1 ha

   • klasa IVa - 2,40 q żyta za 1 ha

   • klasa IVb - 1,80 q żyta za 1 ha

   • klasa V - 1,05 q żyta za 1 ha

   • klasa VI - 0,45 q żyta za 1 ha

  1. użytki zielone:

   • klasa I - 4,35 q żyta za 1 ha

   • klasa II - 3,54 q żyta za 1 ha

   • klasa III - 2,79 q żyta za 1 ha

   • klasa IV - 2,01 q żyta za 1 ha

   • klasa V - 1,05 q żyta za 1 ha

   • klasa VI - 0,39 q żyta za 1 ha

   • nieużytki - 0,20 q żyta za 1 ha

2. Czynsz określony w pkt 5 płatny jest w złotówkach według ceny żyta ustalanej przez Prezesa GUS do celów podatku rolnego obowiązującej w dniu płatności.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 101/03 Wójta Gminy Banie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszów za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-11-2004 13:19:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-11-2004 13:19:04