Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 204/04 Wójta Gminy Banie z dnia 02.11.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


ZARZĄDZENIE NR 204/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 88 poz.961, Nr 96 poz. 874, Nr 153 poz.1271, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264,Nr 122 poz.1315, Nr 123 poz. 1291, Nr 156 poz. 1300, Nr 166 poz. 1611) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 78.000

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

852

85219

2010

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

78.000

78.000

78.000

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 190.376

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

801

852

900

80101

80113

80146

85212

85214

85219

90015

2030

2030

2033

2010

2010

2030

2030

2010

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dowożenie uczniów do szkół

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

46.735

38.633

38.633

708

708

7.394

7.394

134.607

23.978

23.978

32.629

9.830

22.799

78.000

78.000

9.034

9.034

9.034

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 112.376

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

801

852

900

80101

80113

80146

85212

85214

90015

4270

4300

4300

31104110

4300

3110

4260

4270

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Zakup usług remontowych

Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup energii

Zakup usług remontowych

46.735

38.633

38.633

708

708

7.394

7.394

56.607

23.978

18.000

5.500

478

32.629

32.629

9.034

9.034

6.034

3.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-11-2004 13:18:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-11-2004 13:18:32