Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 199/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


ZARZĄDZENIE NR 199/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie § 10 pkt 1 uchwały Rady Gminy Banie Nr XIV/134/04 z dnia 17 lutego 2004 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę : 111.980

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA w zł

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

600

700

710

750

754

757

801

851

852

900

921

926

60016

70095

71035

75023

75412

75702

80101

80104

80110

80146

85154

85212

85219

85228

90001

90002

90004

92116

92605

4110

4210

4300

4430

4260

4300

4210

4270

4300

4580

6060

3030

4010

4040

4210

4300

4300

8070

3020

4010

4240

4270

4300

4410

4430

6060

3020

4120

4240

4270

3020

4010

4300

4110

4120

4300

4410

6060

4210

4270

4300

4010

4040411041204210

4210

4300

4410

4110

4260

4580

4210

4430

4260

4300

4240

4300

4210

4300

4410

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Przedszkola

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Składki na Fundusz Pracy

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług remontowych

Gimnazja

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup energii

Pozostałe odsetki

Gospodarka odpadami

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług pozostałych

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

500

500

500

300

300

300

200

200

200

22.000

22.000

22.000

3.100

3.100

3.000

100

5.500

5.500

5.500

44.200

25.200

7.600

2.500

15.100

4.000

1.000

3.000

15.000

15.000

10.300

10.300

10.300

12.780

3.000

3.000

8.780

780

8.000

1.000

1.000

1.600

700

700

600

600

300

300

700

700

700

10.800

10.800

10.800

500

500

500

300

300

300

200

200

200

22.000

22.000

6.200

10.400

400

5.000

3.100

3.100

2.000

500

600

5.500

5.500

5.500

44.200

24.500

5.600

2.500

250

350

15.800

4.000

2.000

2.000

15.000

15.000

700

700

10.300

10.300

2.000

200

8.000

100

12.780

3.000

500

2.500

8.780

4.000

4.000

780

1.000

100

900

1.600

700

500

200

600

600

300

300

700

700

700

10.800

10.800

6.000

4.800

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-10-2004 09:48:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-10-2004 09:48:49