Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 160/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.


ZARZĄDZENIE NR 160/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie § 10 pkt. 1 uchwały Rady Gminy Banie Nr XIV/134/04 z dnia 17 lutego 2004 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę : 134.921

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA w zł

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

600

700

710

750

751

754

756

757

801

851

852

900

921

926

60016

70095

71004

71014

71035

75045

75113

75412

75647

75702

80101

80104

80110

80113

80146

80195

85154

85212

85219

90001

90004

90015

92109

92116

92605

4040

4210

4300

4260

4430

4580

4300

4300

4260

4300

4210

4410

4110

4120

421043004410

4210

4260

4270

6060

4300

4430

4430

8070

3020

4010

4040

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4040

4270

3020

4010

404042104430

4040

4110

4300

4410

4300

4410

4210

4240

3110

4110

4130

4210

4300

4410

6060

41104210

4110

4210

4210

4300

4270

4580

4270

4300

4040

4210

4260

4410

4210

4270

4410

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pozostała działalność

Zakup energii

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usług pozostałych

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakup usług pozostałych

Cmentarze

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Komisje poborowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Podróże służbowe krajowe

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Różne opłaty i składki

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Przedszkola

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup usług remontowych

Gimnazja

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

Dowożenie uczniów do szkół

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Ośrodki pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup usług remontowych

Pozostałe odsetki

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Biblioteki

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Podróże służbowe krajowe

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Podróże służbowe krajowe

6.000

6.000

2.000

4.000

300

300

300

5.100

5.000

5.000

100

100

50

50

50

541

541

541

12.000

12.000

2.000

10.000

8.000

8.000

8.000

100

100

100

70.060

47.450

35.550

7.850

4.050

650

650

20.800

10.900

9.900

60

60

300

300

800

800

2.400

2.400

2.400

22.400

21.900

18.800

3.100

500

500

1.450

700

700

650

650

100

100

1.400

300

300

1.100

240

860

5.120

5.120

5.120

6.000

6.000

6.000

300

300

100

200

5.100

5.000

5.000

100

100

50

50

50

541

541

26

4

179

332

12.000

12.000

11.000

1.000

8.000

8.000

8.000

100

100

100

70.060

47.450

15.900

8.000

1.500

18.500

1.000

2.550

650

650

20.800

12.000

8.000

800

60

60

300

300

800

800

2.400

2.400

2.400

22.400

21.900

16.000

2.800

900

2.000

200

500

500

1.450

700

700

650

650

100

100

1.400

300

300

1.100

1.000

100

5.120

5.120

5.000

120

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-07-2004 11:26:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-07-2004 11:26:45