Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 156/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.06.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok


ZARZĄDZENIE NR 156/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 88 poz.961, Nr 96 poz. 874, Nr 153 poz.1271, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 57.345

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

751

801

852

75113

80101

85212

85214

2010

2030

2010

2010

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

6.160

6.160

6.160

3.200

3.200

3.200

47.985

985

985

47.000

47.000

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 57.345

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

751

801

852

75113

80101

85212

85214

3030

3240

4300

3110

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zakup usług pozostałych

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

6.160

6.160

6.160

3.200

3.200

3.200

47.985

985

985

47.000

47.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-06-2004 14:08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-06-2004 14:08:54