Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 152/04 Wójta Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Banie


Zarządzenie Nr 152/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Banie.

Na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Banie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc regulamin premiowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie na stanowiskach sprzątaczek z dnia 31 sierpnia 1990 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Załącznik

do zarządzenia Nr 152/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 3 czerwca 2004 r.

REGULAMIN

premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

w Urzędzie Gminy Banie

§ 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

§ 2. 1. Każdy pracownik zatrudniony na stanowiskach pomocniczych lub obsługi otrzymuje premię miesięczną w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego z zastrzeżeniem przypadków zawartych w § 5 regulaminu.

2. Za okres pobierania przez pracownika wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego wysokość premii ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu za każdy dzień nieobecności.

§ 3. Premię przyznaje Wójt Gminy.

§ 4. Podstawowe zadania pracownicze przy ocenie spełniania warunków premiowych to:

  1. przestrzeganie postanowień regulaminu pracy;

  2. przestrzeganie dyscypliny pracy;

  3. wydajność i jakość pracy;

  4. wykazanie inicjatywy i zaangażowania w pracy;

  5. przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

§ 5. Premia może być pomniejszona w następujących przypadkach:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

2) samowolnego opuszczenia stanowiska pracy;

3) spóźniania się do pracy;

4) odmowy wykonywania polecenia służbowego;

5) niewłaściwego i nieterminowego wykonywania obowiązków pracowniczych;

6) nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż.;

7) naruszanie postanowień regulaminu pracy.

§ 6. 1. Decyzje o pomniejszeniu premii podejmuje Wójt Gminy.

2. O obniżeniu wysokości należnej premii za dany miesiąc, informuje się pracownika na piśmie z podaniem uzasadnienia.

  1. Dokumenty dotyczące obniżenia premii przechowuje się w aktach pracownika.

§ 7. Kwota premii powstała z różnicy należnej a przyznanej może być przeznaczona dla pracowników wyróżniających się.

§ 8. Premia wypłacana jest w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Lista pracowników, którzy zapoznali się z regulaminem premiowania

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Data

Podpis

1.

Ferenc Dorota

Opiekunka przy dowozach dzieci do szkoły

2.

Konieczna Halina

Opiekunka przy dowozach dzieci do szkoły

3.

Lasota Anna

Opiekunka przy dowozach dzieci do szkoły

4.

Maksimiec Jadwiga

Opiekunka przy dowozach dzieci do szkoły

5.

Sakowicz Halina

Opiekunka przy dowozach dzieci do szkoły

6.

Toboła Anna

Sprzątaczka

7.

Świeboda Tadeusz

Kierowca - konserwator

8.

Niedolistek Krzysztof

Kierowca - konserwator

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-06-2004 14:45:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-06-2004 14:45:23