Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 149/04 Wójta Gminy Baniez dnia 20.05.2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci w Kunowie


Zarządzenie Nr 149/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 20 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie

z gminnego wysypiska śmieci w Kunowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci w Kunowie w następującej wysokości:

1. za odpady z terenu gminy

1/ 200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 odpady z targowisk

200303 odpady z oczyszczania ulic i placów - 8 zł/m3

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji

200201 odpady ulegające biodegradacji

2/ 170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 gruz ceglany - 5,70 zł/m3

170180 usunięte tynki tapety i okleiny

2. za odpady spoza terenu gminy

1/ odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 - 30 zł/m3

2/ odpady wymienione w ust.1 pkt 2 - 21 zł/m3  

§ 2. Opłaty wymienione w § 1 ust.1 i 2 nie obejmują podatku od towaru i usług.

§ 3. Opłaty za przyjęcie odpadów i ich unieszkodliwianie w inny sposób niż składowanie ustala Zarządzający składowiskiem.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 97/03 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci w Kunowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-05-2004 10:50:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-05-2004 10:50:47