Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 143/04 Wójta Gminy Baniez dnia 17.05.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok


ZARZĄDZENIE NR 143/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 88 poz.961, Nr 96 poz. 874, Nr 153 poz.1271, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 155.962

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA W ZŁ

852

85214

85216

2010

2010

POMOC SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

155.962

115.197

115.197

40.765

40.765

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 155.962

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

852

85214

85216

3110

3110

4110

POMOC SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

155.962

115.197

115.197

40.765

21.640

19.125

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 714.060

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

751

852

75113

85212

2010

2010

6310

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

3.360

3.360

3.360

710.700

710.700

706.900

3.800

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 714.060

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

751

852

75113

85212

4210

4300

4410

3110

4010

4110

4120

4210

4440

6060

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3.360

3.360

1.360

1.500

500

710.700

710.700

688.940

10.480

1.800

300

4.900

480

3.800

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-05-2004 10:48:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-05-2004 10:48:42