Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 119/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie


Zarządzenie Nr 119/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 26 lutego 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz § 94 ust. 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie w załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

 1. Sekretarz Gminy SG;

 2. Skarbnik Gminy FIN-I;

 3. stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych OR;

 4. wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej FIN-/II-IV/;

 5. stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat POD-I;

 6. stanowisko ds. księgowości podatkowej POD-II;

 7. Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych USC;

 8. stanowisko ds. kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury KO;

 9. stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami GN;

 10. stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych ROL;

 11. stanowisko ds. geodezji i promocji G;

 12. stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego BP;

 13. stanowisko ds. gospodarki komunalnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy GK;

 14. stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej OC;

 15. stanowisko ds. obywatelskich OB;

 16. stanowisko ds. mieszkaniowych i drogownictwa M;

 17. Radca prawny RP;

 18. stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych OK;

 19. stanowisko robotnicze - sprzątająca Urząd.”.

2) w § 24:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.”.

b) w ust. 3 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) przyjmowanie od przedsiębiorcy wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

7) przyjmowanie od przedsiębiorcy zgłoszenia indentyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (NIP).”.

§ 2. Dalsze postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-03-2004 13:20:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-03-2004 13:20:47