Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 10/02 Wójta Gminy Banie z dnia 31.12.2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok


ZARZĄDZENIE Nr 10/02 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Na podstawie § 10 pkt l uchwały Rady Gminy w Baniach Nr XXVI/228/01 z dnia 28 grudnia 2002 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 282.969,07 zł.

DZIAŁ

ROZDZ.

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.200

1.200

01008

Pozostała działalność

1.200

4270

Zakup usług remontowych

1.200

01030

Izby rolnicze

1.200

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %

1.100

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4410

Podróże służbowe krajowe

100

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

20.930

20.930

60016

Drogi publiczne gminne

20.930

20.930

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

240

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

330

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60

4270

Zakup usług remontowych

11.490

4300

Zakup usług pozostałych

15.400

4430

żne opłaty i składki

3.400

4580

Pozostałe odsetki

9.440

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1.500

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

16.800

16.800

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.800

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

4430

Różne opłaty i składki

2.800

70095

Pozostała działalność

6.000

16.800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100

4260

Zakup energii

9.400

4270

Zakup usług remontowych

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

7.300

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8.400

8.400

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

8.400

4300

Zakup usług pozostałych

8.400

71035

Cmentarze

4260

Zakup energii

200

4300

Zakup usług pozostałych

8.200

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

32.100

32.100

75022

Rady gmin

5.500

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1,700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.900


4300

Zakup usług pozostałych

900

75023

Urzędy gmin

17.100

26.500

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

6.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.000

4260

Zakup energii

11.400

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

4430

Różne opłaty i składki

800

2.600

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.900

75047

Pobór podatków

5.000

4430

Różne opłaty i składki

5.000

75095

Pozostała działalność

10.000

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

4430

Różne opłaty i składki

100

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

2.676,21

2.676,21

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

75109

2.676,21

2.676,21

województw oraz referenda gminne, powiatowe

i wojewódzkie

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

240.30

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.499,29

4300

Zakup usług pozostałych

2.435,91

4410

Podróże służbowe krajowe

1.176,92

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

4.000

4.000

PRZECIWPOŻAROWA

75412

Ochotnicze straże pożarne

4.000

4.000

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

100

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.300

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.100

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

600

4120

Składki na Fundusz Pracy

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

4260

Zakup energii

700

4270

Zakup usług remontowych

1.900

4300

Zakup usług pozostałych

400

4410

Podróże służbowe krajowe

300

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

109.430

109.430

80101

Szkoły podstawowe

34.760

66.400

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

17.990

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

590

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

27.300

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.460

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.710

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18.310

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

700

4260

Zakup energii

15.110

4270

Zakup usług remontowych

14.480

4300

Zakup usług pozostałych

1.340

4410

Podróże służbowe krajowe

60

4430

Różne opłaty i składki

110


80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

25.790

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.010

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17.100

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.570

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.170

4120

Składki na Fundusz Pracy

940

80110

Gimnazja

18.120

42.930

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.520

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36.820

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.890

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14,230

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

310

4260

Zakup energii

720

4300

Zakup usług pozostałych

2.380

4430

Różne opłaty i składki

180

80113

Dowożenie uczniów do szkól

22.330

100

4300

Zakup usług pozostałych

22.330

4410

Podróże służbowe krajowe

100

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

8.430

4300

Zakup usług pozostałych

8.430

851

OCHRONA ZDROWIA

4.500

4.500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.300

3.300

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

400

4120

Składki na Fundusz Pracy

400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.900

4220

Zakup środków żywności

2.900

85195

Pozostała działalność

1.200

1.200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

4300

Zakup usług pozostałych

1.200

853

OPIEKA SPOŁECZNA

44.292,86

44.292,86

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ma ubezpieczenia

37.572,86

37.572,86

społeczne

3110

Świadczenia społeczne

37.572,86

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

37.572,86

85319

Ośrodki pomocy społecznej

5.920

5.920

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1,400

4270

Zakup usług remontowych

4.500

4300

Zakup usług pozostałych

1.420

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.500

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

800

800

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

800

4300

Zakup usług pozostałych

800


854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7.350

7.350

85401

Świetlice szkolne

2.670

2.670

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1.740

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.670

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

590

4120

Składki na Fundusz Pracy

340

85404

Przedszkola

4.680

4.680

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

40

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

890

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

960

4120

Składki na Fundusz Pracy

280

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.690

4220

Zakup środków żywności

1.310

4260

Zakup energii

3.720

4300

Zakup usług pozostałych

30

4410

Podróże służbowe krajowe

440

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY

16.200

16.200

ŚRODOWISKA

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

6.500

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.200

90002

Gospodarka odpadami

14.800

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

14.800

4430

Różne opłaty i składki

6.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

2.300

4300

Zakup usług pozostałych

2.300

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

200

200

4300

Zakup usług pozostałych

200

4430

Różne opłaty i składki

200

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.200

1.200

4260

Zakup energii

1.200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.200

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

11.600

11.600

NARODOWEGO

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

8.900

8.900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.100

4120

Składki na Fundusz Pracy

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.500

4260

Zakup energii

3.700

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

4430

Różne opłaty i składki

1.400

92116

Biblioteki

2.700

2.700

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

400

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.700

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

800

4260

Zakup energii

1.400


926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

3.490

3.490

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

3.490

3.490

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.180

4300

Zakup usług pozostałych

2.310

4410

Podróże służbowe krajowe

3.490

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-12-2003 14:30:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-12-2003 14:30:23