Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 2/02 Wójta Gminy Banie z dnia 2.12.2002 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok


Zarządzenie Nr 2/02

Wójta Gminy Banie

z dnia 02 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i poz. 365) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.499 zł.

DZIAŁ

ROZDZ.

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

801

854

900

80101

80110

85401

90015

203

203

203

631

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Gimnazja

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

1.700

1.300

1.300

400

400

49

49

49

750

750

750

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.499zł.

DZIAŁ

ROZDZ.

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

801

854

900

80101

80110

85401

90015

4010

4110

4120

4440

4010

4110

4120

4440

4010

4110

4120

4440

6050

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.700

1.300

1.50

161

1

88

400

300

65

11

24

49

49

40

3

2

4

750

750

750

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-11-2003 14:13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-11-2003 14:13:23