Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/260/05 Rady Gminy Banie z dnia 30.11.2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2006


Uchwała Nr XXXI/260/05

Rady Gminy Banie

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów:

1) od jednego psa - 23 zł;

2) od każdego następnego - 27 zł.

§ 2.1. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca 2006 r. u inkasentów lub na rachunek budżetu gminy Banie (za pośrednictwem banku lub poczty).

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w roku podatkowym, wówczas należny podatek oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy po ustaleniu obowiązku podatkowego. Termin zapłaty podatku upływa wówczas z dniem 15 grudnia 2006 r.

3. Nie zapłacony w terminie podatek z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

§ 3. Zwalnia się z podatku posiadanie psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych, stad hodowlanych i obiektów gospodarskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-12-2005 14:19:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-12-2005 14:19:23