Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/261/05 Rady Gminy Banie z dnia 30.11.2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej


Uchwała Nr XXXI/261/05

Rady Gminy Banie

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) sprzedaż artykułów przemysłowych, spożywczych i płodów rolnych:

a) ze stołu lub ziemi - 25 zł;

b) z samochodu lub przyczepy - 30 zł;

2) sprzedaż kwiatów - 30 zł;

3) sprzedaż sadzonek, drzew i krzewów - 15 zł.

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych płodów rolnych prowadzoną przez rolników z terenu gminy Banie.

§ 3. Obniża się o 30 % stawkę opłaty targowej (z zaokrągleniem kwoty obniżki do pełnych złotych) od sprzedaży określonej w § 1 prowadzonej przez podmioty gospodarcze z terenu gminy Banie.

§ 4.1. Poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa przez sołtysa danego sołectwa, zwanego dalej inkasentem.

2. Opłata targowa, o której mowa w § 1, płatna jest w dniu prowadzenia działalności podlegającej tej opłacie bezpośrednio inkasentowi, o którym mowa w ust. 1.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 20 % zainkasowanej kwoty.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Banie do podpisywania umów w sprawie wykonywania inkasa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 6. Tracą moc:

  1. uchwała Nr III/17/02 Rady Gminy Banie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 1986);

  2. uchwała Nr XXVII/233/05 Rady Gminy Banie z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1332).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-12-2005 14:19:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-12-2005 14:19:10