Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/192/04 Rady Gminy Banie z dnia 14.12.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.


Uchwała Nr XXI/192/04

Rady Gminy Banie

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966; z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2005 w wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 462 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -770 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton -924 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) z dwiema osiami jezdnymi -1.251,81 zł,

b) z trzema osiami jezdnymi -1.576,31 zł,

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi - 2.452,80 zł,

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.078 zł,

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie, bez względu na liczbę osi jezdnych -1.722,97 zł,

b) powyżej 36 ton:

- z dwiema osiami jezdnymi -2.200 zł,

- z trzema osiami jezdnymi - 2.548,65 zł,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 924 ,

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton włącznie:

- z jedną osią jezdną - 880 zł,

- z dwiema i trzema osiami jezdnymi -1.291,07 zł,

b) powyżej 36 ton:


/

- z dwiema osiami jezdnymi -1.699,87 zł,


- z trzema osiami jezdnymi -1.280,68 zł,

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc -1.078 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1.375 zł.

2. Stawki podatku, ustalone w ust. l, podwyższa się o 5 % dla środków transportowych, których wiek przekroczył pełne 10 lat, licząc od następnego roku po roku produkcji pojazdu.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XX/185/04 Rady Gminy Banie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-12-2004 09:46:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-12-2004 09:46:28