Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XX/184/04 Rady Gminy Banie z dnia 30.11.2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r.


Uchwała Nr XX/184/04

Rady Gminy Banie

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r.

Na podstawie art. 5 ust. l i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2005 roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Banie w następujących wysokościach:

  1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania gruntów w ewidencji gruntów i budynków - 0,47 zł od l m2

powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych - 3,52 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od l m2

powierzchni;

  1. od budynków lub ich części

a) mieszkalnych - 0,40 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) mieszkalnych użytkowanych przez osoby, których wyłącznym źródłem

utrzymania jest renta lub emerytura, z wyjątkiem tych, w których prowadzona

jest działalność gospodarcza - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej - 12,90 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

e)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,30 zł od l m2

powierzchni użytkowej,

g) pozostałych, użytkowanych przez osoby, których wyłącznym źródłem utrzymania

jest renta lub emerytura, z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność

gospodarcza - 3,01 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z tym że od siłowni wiatrowych wraz z

infrastrukturą techniczną - 0,4% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne i użytkowe lub ich części i przynależne do nich grunty stanowiące

własność gminy z wyjątkiem gruntów dzierżawionych;

2) działki gruntu przyznane w dożywotnie użytkowanie na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-12-2004 16:08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-12-2004 16:08:35