Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/119/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej


Uchwała Nr XII/119/03

Rady Gminy Banie

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) i art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną za wydawane wypisy i wyrysy:

  1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - za jeden wypis lub wyrys w wysokości 45 zł;

  2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie - za jeden wypis lub wyrys w wysokości 45 zł.

§ 2. Opłatę administracyjną uiszcza się w Banku Spółdzielczym w Gryfinie Oddział w Baniach na konto Urzędu Gminy Banie w terminie złożenia wniosku o sporządzenie wypisu lub wyrysu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/225/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-12-2003 12:06:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 11-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-12-2003 12:06:20