Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/217/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002


Uchwała Nr XXIV/217/01

Rady Gminy w Baniach

z dnia 9 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz.444, z 1992 r. Nr 21, poz.86, z 1994 r. Nr 123, poz.600, z 1996 r. Nr 91, poz.409 i Nr 149, poz.704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.689, Nr 121, poz.770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.983 i Nr 160, poz.1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2002 w wysokości:

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

   1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 420 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 840 zł

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

a) z dwiema osiami jezdnymi 1.100 zł

 1. z trzema osiami jezdnymi 1.400 zł

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi 2.150 zł

  1. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 980 zł

 1. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie, bez względu na liczbę osi jezdnych 1.500 zł

 1. powyżej 36 ton:

- z dwiema osiami jezdnymi 2.000 zł

- z trzema osiami jezdnymi 2.250 zł

 1. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczaną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 840 zł

 2. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

     1. do 36 ton włącznie

- z jedną osią jezdną 800 zł

- z dwiema i trzema osiami jezdnymi 1.120 zł

     1. powyżej 36 ton

- z dwiema osiami jezdnymi 1.500 zł

- z trzema osiami jezdnymi 1.150 zł

 1. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

     1. mniejszej niż 30 miejsc 980 zł

     2. równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.250 zł

 1. Stawki podatku ustalone w ust. 1 podwyższa się o 5 % dla środków transportowych, których wiek przekroczył pełne 10 lat, licząc od następnego roku po roku produkcji pojazdu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy Banie i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-11-2003 14:59:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-11-2003 14:59:17