Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/216/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2002


Uchwała Nr XXIV/216/01

Rady Gminy w Baniach

z dnia 9 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz.444, z 1992 r. Nr 21, poz.86, z 1994 r. Nr 123, poz.600, z 1996 r. Nr 91, poz.409 i Nr 149, poz.704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.689, Nr 121, poz.770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.983 i Nr 160, poz.1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się na rok 2002 roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Banie w następujących wysokościach:

1) a) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2

powierzchni użytkowej 0,35 zł

b) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną

niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub części przydzielonych

na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz części

budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 11,40 zł

c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym od 1 m2

powierzchni użytkowej 7,84 zł

d) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2

powierzchni użytkowej 3,80 zł

2) od budowli 2 % ich wartości

3) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni 0,42 zł

4) od gruntów:

  1. będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw

rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi

zmianami/ wykorzystywanych na cele rolne od 1 m2 powierzchni 0,04 zł

  1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych od 1 hektara 3,28 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,06 zł.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

  1. budynki mieszkalne i użytkowe lub ich części i przynależne do nich grunty stanowiące własność gminy,

  2. działki gruntu przyznane w dożywotnie użytkowanie na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

§ 3.

Obniża się o 50% stawki podatku od nieruchomości określonych w § 1 pkt 1 lit. a) i lit. d) będące własnością osób, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek stały z opieki społecznej lub renta socjalna.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-11-2003 14:58:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-11-2003 14:58:56