Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIV/288/06 Rady Gminy Banie z dnia 22.03.2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2006 r.


Uchwała Nr XXXIV/288/06

Rady Gminy Banie

z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2006 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/288/06

Rady Gminy Banie

z dnia 22 marca 2006 r.

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE NA 2006 r.


Główne cele programu:
1) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy ofiarom przemocy;
2) zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie .

Cele szczegółowe:
1) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej zmierzającej do zapobiegania powstawaniu zjawiska przemocy;
2) zmniejszenie rozmiarów problemów już występujących;
3) rozbudowa bazy służącej niesieniu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie;

4) tworzenie warunków do zdrowego, bezpiecznego stylu życia.

Realizacja Programu

Zadanie 1
Wdrożenie procedur monitorowania i interwencji w sprawach związanych ze zjawiskiem przemocy przez następujące instytucje:
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach,

b) Posterunek Policji w Baniach ,
c) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baniach,

d) placówki oświatowe na terenie gminy Banie,
e) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach.

Zadanie 2

Zwiększenie ilości osób posiadających wiedzę i kompetencje potrzebne do skutecznego działania w zakresie likwidowania zjawiska przemocy w rodzinie:

a) podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
(„Niebieska Karta”, Niebieska Linia”),

b) prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego,
c) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w zakresie
organizowania specjalistycznego poradnictwa,
d) dofinansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu kompetencji w zakresie
zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zadanie 3


Wspomaganie działalności instytucji, duszpasterstw, stowarzyszeń i osób fizycznych służących niesieniu pomocy ofiarom przemocy.


Zadanie 4

Rozbudowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej zmierzającej do zapobiegania powstawaniu zjawiska przemocy.

a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest przygotowanie rodziców do wychowania dzieci bez przemocy,
c) tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu,
d) stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy,
e) systematyczne prowadzenie edukacji społeczności lokalnej na tematy związane
z przemocą oraz organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek i materiałów.

Zadanie 5
Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baniach czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie finansowany będzie ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-04-2006 12:10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-04-2006 12:10:15