Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/241/05 Rady Gminy Banie z dnia 15.09.2005 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Banie


U c h w a ł a Nr XXVIII/241/05

Rady Gminy Banie

z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Banie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt1) (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Banie wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.

§ 2. Za bezdomne uważa się zwierzęta domowe i gospodarcze, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się akcyjnie.

2. O przystąpieniu do wyłapywania bezdomnych zwierząt Urząd Gminy będzie informował społeczność gminy poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych, co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem.

3. W ogłoszeniach określony zostanie:

  1. termin wyłapywania;

  2. granice terenu wyłapywania bezdomnych zwierząt;

  3. podmiot wykonujący wyłapywanie;

  4. adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu.

§ 4. 1. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia, ani zadawać im cierpienia.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy mogą prowadzić schroniska lub inne uprawnione podmioty, po zawarciu umowy z Wójtem Gminy Banie.

§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie umieszczone w schronisku dla zwierząt. Zwierzęta chore lub okaleczone będą poddane tam leczeniu.

2. Po okresie 14 dni pobytu zwierzęcia w schronisku w przypadku braku właściciela,

zwierzę staje się własnością schroniska.

§ 6. W przypadku pogryzienia, podrapania człowieka przez bezdomne zwierzę, zostanie ono poddane obserwacji w lecznicy dla zwierząt w celu wykluczenia wścieklizny.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-09-2005 14:15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-09-2005 14:15:04