Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/233/05 Rady Gminy Banie z dnia 28.06.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej


Uchwała Nr XXVII/233/05

Rady Gminy Banie

z dnia 28 czerwca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/02 Rady Gminy Banie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 1986) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Poboru opłaty dokonuje się w drodze inkasa przez sołtysa danego sołectwa, zwanego dalej inkasentem.

2. Opłata targowa, o której mowa w § 1, płatna jest w dniu prowadzenia działalności podlegającej tej opłacie bezpośrednio inkasentowi, o którym mowa w ust. 1.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 12 % zainkasowanej kwoty.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Banie do podpisywania umów w sprawie wykonywania inkasa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-07-2005 15:59:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-07-2005 15:59:22