Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/193/04 Rady Gminy Banie z dnia 29.12.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Uchwała Nr XXII/193/04

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 31.640 zł

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA w zł

801

852

921

80110

85295

92116

0750

0830

2460

2020

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gimnazja

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

(wpływy za najem pomieszczeń gimnazjum)

Wpływy z usług

(wpływy za usługi stołówkowe)

POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(środki z ANR na dożywianie dzieci ze środowisk byłych pgr)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek)

12.000

12.000

4.500

7.500

18.600

18.600

18.600

1.040

1.040

1.040

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 31.640zł

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA w zł

801

852

921

80110

85295

92109

4010

3110

4240

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracowników

POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność

Świadczenia społeczne

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

12.000

12.000

12.000

18.600

18.600

18.600

1.040

1.040

1.040

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-01-2005 15:43:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-01-2005 15:43:39