Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/197/04 Rady Gminy Banie z dnia 29.12.2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy


Uchwała Nr XXII/197/ 04

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

będących w zakresie zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 96 ust. 4 i art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593 i Nr 99, poz. 1001) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy dotyczy wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

§ 3. Wydatki, o których mowa w § 2, podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/72/03 Rady Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 67, poz.1190).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik do uchwały Nr XXII/197/04 Rady Gminy Banie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznana pomoc rzeczową, zasiłek okresowy lub zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową według poniższej tabeli:

Procent kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Zwrot kosztów w procentach

101-130

5

131-150

10

151-170

20

171-200

30

201-250

50

251-300

70

Powyżej 300

100

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-01-2005 15:40:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-01-2005 15:40:10