Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:
art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy (właściciela nieruchomości),
 2. Oznaczenie nieruchomości z której drzewo/drzewa ma być usunięte (numer i obręb ewidencyjny działki).
 3. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości.
 4. Załączniki dodatkowe w zależności od sytuacji: zgoda właścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem, pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa

Uwaga:
Konieczność zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczy drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

II. OPŁATY:

 1. Zgłoszenie zwolnione jest z opłaty skarbowej.
 2. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. z 2021 r. poz. 1923. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002.
 3. Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - opłata skarbowa w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia przedstawiciel organu dokonuje oględzin.
  Uwaga:
  Brak możliwości przeprowadzenia oględzin (wejścia na teren nieruchomości) lub brak możliwości identyfikacji drzewa w terenie (nieobecność zgłaszającego) wyklucza możliwość usunięcia drzewa/drzew na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu. Wówczas koniecznym jest wyznaczenie kolejnego terminu, w celu przeprowadzenia skutecznych oględzin.
 2. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw, w formie decyzji administracyjnej. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 3. Przed upływem 14 dni od dnia oględzin organ na odrębny wniosek zgłaszającego może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

  IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rolnictwa, ochrony przyrody, ochrony zwierząt i zezwoleń alkoholowych, pok. nr 5, tel. 91 5067013; e-mail: edg@banie.pl

  V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Banie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   

  VI. UWAGI:

  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

  W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa/drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

  Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZGŁOSZENIE_zamiaru_usuniecia_drzew_NOWY.doc (DOC, 141.00Kb) 2022-09-28 10:25:44 453 razy
2 wniosek_zgłoszenie_zamiaru_usuniecia_drzew.doc (, 159.00Kb) 2018-08-02 08:47:07 353 razy
3 WNIOSEK o wyd. zezw. na wycinkę drzew i krzewów.doc (DOC, 70.50Kb) 2018-08-02 08:47:07 465 razy
4 Wniosek o wyd. zezw. na wycinkę drzew i krzewów_NOWY.doc (DOC, 63.00Kb) 2015-10-19 09:04:56 295 razy
5 WNIOSEK_o_wyd._zezw.__na__wycinkA___drzew__i__krzewA_w.doc (DOC, 50.50Kb) 2011-09-19 09:43:09 287 razy
6 oA_wiadczenie_wA_aA_ciciela.doc (DOC, 26.50Kb) 2011-09-19 09:43:09 250 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-09-2011 09:43:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-09-2022 12:01:55