Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

 1. z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 122 ust. 1 ww. ustawy Prawo oświatowe.

 

Termin składania dokumentów

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

 

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz 949) dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy w danym zawodzie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej de minimis:

http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1845

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 28_10_2022_07_56_58_oswiadczenie de minimis.pdf (PDF, 84.23Kb) 2022-10-28 07:56:58 120 razy
2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf (PDF, 85.29Kb) 2022-10-28 07:56:58 109 razy
3 wzór wniosku - wersja edytowalna.rtf (RTF, 93.43Kb) 2022-10-28 07:56:43 113 razy
4 oświadczenie sprawozdania finansowe - werjsa edytowalna.rtf (RTF, 46.13Kb) 2022-10-28 07:56:43 113 razy
5 oświadczenie de minimis - wersja edytowalna.rtf (RTF, 81.29Kb) 2022-10-28 07:56:43 108 razy
6 28_10_2022_07_56_43_oswiadczenie.pdf (PDF, 68.84Kb) 2022-10-28 07:56:43 117 razy
7 oswiadczenie nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów.pdf (PDF, 117.93Kb) 2022-10-28 07:56:43 124 razy
8 wniosek młodociani Gmina Banie.rtf (, 91.18Kb) 2022-07-19 13:51:13 51 razy
9 formularz.pdf (, 99.83Kb) 2022-07-19 13:51:02 52 razy
10 oswiadczenie de minimis.pdf (, 84.23Kb) 2022-07-19 13:51:02 42 razy
11 oświadczenie de minimis.rtf (, 78.54Kb) 2022-07-19 13:51:02 40 razy
12 oswiadczenie.pdf (, 68.84Kb) 2022-07-19 13:51:02 43 razy
13 oświadczenie sprawozdania finansowe.rtf (, 46.13Kb) 2022-07-19 13:51:02 42 razy
14 dane o udzielonej pomocy SUDOP.docx (, 17.94Kb) 2018-07-24 09:17:17 605 razy
15 Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianych pracownikow.rtf (, 479.91Kb) 2018-07-24 07:53:21 547 razy
16 oświadczenie.doc (, 32.00Kb) 2018-07-24 07:53:21 573 razy
17 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.docx (, 18.93Kb) 2018-07-24 07:53:21 664 razy
18 formularz-informacji.pdf (, 477.48Kb) 2018-07-24 07:53:21 547 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-07-2018 07:53:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 24-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2022 12:54:31