Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Banie w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

INFORMACJA

dla mieszkańców Gminy Banie

w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.).

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Od dnia 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Banie zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami. Wówczas właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów na dotychczasowych zasadach tzn. właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie jego nieruchomości i przekazywania tych odpadów na podstawie umowy, podmiotom posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Banie lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec podsiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz Gminy Banie (niezależne od tego czy umowa zostanie wypowiedziana).

Jak będzie działał system w Gminie Banie:

1. Gmina Banie jest członkiem Związku Gmin Dolnej Odry, który przejmuje zadania publiczne gmin  związane z realizacją ich ustawowych zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach- uczestnikach Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Związek ustali: wysokość stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia przez właściciela nieruchomości – informacje zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Banie;

2. Wielkość opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni lokalu mieszkalnego lub od ilości zużytej wody lub od gospodarstwa domowego - Związek wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje mieszkańców o sposobie liczenia opłaty;

3. Każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy w Baniach deklaracji, zawierającej wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami - mieszkańcy zostaną poinformowani o sposobie wypełnienia i miejscu złożenia deklaracji;

4. W przypadku niezłożenia deklaracji opłata zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej;

5. Przedsiębiorca wyłoniony przez Związek  w drodze przetargu odbierze od mieszkańców odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane;

6. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa – opłaca się więc segregować odpady; 

7. Mieszkańcy gminy będą mieli zapewniony dostęp do punktów selektywnego zbierania odpadów, do których oddadzą zebrane selektywnie odpady – gmina poinformuje o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady będzie można do nich dostarczyć.

Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Banie

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o obowiązujących aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdują się także na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-09-2012 13:59:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-09-2012 13:59:39