Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kalina Wójcik 2018-04-25 08:01:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach Kalina Wójcik 2018-04-23 07:45:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach Kalina Wójcik 2018-04-20 10:52:51 dodanie dokumentu
Opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Kalina Wójcik 2018-04-19 13:52:36 dodanie dokumentu
wykaz nr 2-2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2018-04-19 13:40:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki ogrodowej nad jeziorem w Baniach Kalina Wójcik 2018-04-19 13:39:30 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-04-19 12:15:12 edycja dokumentu
Protokół XXV sesji Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. Kalina Wójcik 2018-04-17 11:13:37 dodanie dokumentu
Konkurs na opracowanie "Projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach" Kalina Wójcik 2018-04-17 10:07:30 edycja dokumentu
Protokół XXVII sesji Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. Kalina Wójcik 2018-04-16 13:03:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-04-16 08:31:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na opracowanie "PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PLACU 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W BANIACH" Kalina Wójcik 2018-04-16 08:30:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na opracowanie "PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PLACU 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W BANIACH" Kalina Wójcik 2018-04-16 08:29:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na opracowanie "PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PLACU 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W BANIACH" Kalina Wójcik 2018-04-16 08:29:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kalina Wójcik 2018-04-16 08:27:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych- Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Krajnik-Baczyna" Kalina Wójcik 2018-04-13 11:10:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych- Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Krajnik-Baczyna" Kalina Wójcik 2018-04-13 10:54:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych- Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Krajnik-Baczyna" Kalina Wójcik 2018-04-13 10:53:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych- Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Krajnik-Baczyna" Kalina Wójcik 2018-04-13 10:52:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Kalina Wójcik 2018-04-13 07:37:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Kalina Wójcik 2018-04-13 07:36:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/260/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie Kalina Wójcik 2018-04-13 07:33:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/259/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola oraz szkół prowadzonych przez Gminę Banie w roku 2018 Kalina Wójcik 2018-04-13 07:32:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/258/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych obiektu wpisanego do rejestru zabytków Kalina Wójcik 2018-04-13 07:31:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/257/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2018-04-13 07:29:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/256/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Banie na lata 2017-2032" Kalina Wójcik 2018-04-13 07:29:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/255/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2018-04-13 07:27:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/254/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Kalina Wójcik 2018-04-13 07:27:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Kalina Wójcik 2018-04-13 07:26:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Kalina Wójcik 2018-04-13 07:24:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/260/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie Kalina Wójcik 2018-04-13 07:22:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/260/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie Kalina Wójcik 2018-04-13 07:21:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/260/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie Kalina Wójcik 2018-04-13 07:21:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/259/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola oraz szkół prowadzonych przez Gminę Banie w roku 2018 Kalina Wójcik 2018-04-13 07:18:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/258/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych obiektu wpisanego do rejestru zabytków Kalina Wójcik 2018-04-13 07:16:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/257/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2018-04-13 07:14:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/257/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2018-04-13 07:14:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/256/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Banie na lata 2017-2032" Kalina Wójcik 2018-04-13 07:11:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/256/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Banie na lata 2017-2032" Kalina Wójcik 2018-04-13 07:09:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/255/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2018-04-13 07:08:44 dodanie dokumentu