Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2018 rok Kalina Wójcik 2018-01-16 13:13:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zuzycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP z terenu Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-12 14:15:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej Kalina Wójcik 2018-01-12 14:12:42 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-01-12 13:37:40 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-01-12 13:36:33 dodanie dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2018-01-12 13:33:20 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXVI sesji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-12 13:32:39 dodanie dokumentu
XXVI sesja Rady Gminy Banie w dniu 22 stycznia 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-12 13:26:01 usunięcie dokument
XXVI sesja Rady Gminy Banie w dniu 22 stycznia 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-12 13:25:02 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-12 13:23:50 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-12 13:22:46 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-12 13:19:19 dodanie dokumentu
Informacja o składzie, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-12 13:15:56 dodanie dokumentu
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej Kalina Wójcik 2018-01-12 13:11:58 edycja dokumentu
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej Kalina Wójcik 2018-01-12 13:11:14 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-12 08:11:20 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-09 13:19:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr II.6.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-09 11:30:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-09 11:28:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-09 11:27:28 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-09 07:53:30 edycja dokumentu
SKŁAD STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY BANIE Kalina Wójcik 2018-01-09 07:52:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-08 14:47:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-08 13:29:09 dodanie dokumentu
Protokół XXI sesji Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-08 08:51:15 dodanie dokumentu
INFORMACJA z dnia 5 stycznia 2018 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-05 10:57:16 edycja dokumentu
INFORMACJA z dnia 5 stycznia 2018 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-05 10:56:49 edycja dokumentu
INFORMACJA z dnia 5 stycznia 2018 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-05 10:56:17 edycja dokumentu
INFORMACJA z dnia 5 stycznia 2018 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-05 10:56:03 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-04 12:42:58 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-04 12:42:08 dodanie dokumentu
Protokół XX sesji Rady Gminy Banie z dnia 29 marca 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-04 07:46:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Kalina Wójcik 2018-01-03 11:49:49 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Kalina Wójcik 2018-01-03 11:49:16 dodanie dokumentu
Protokół XXIV sesji Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-03 09:45:11 dodanie dokumentu
Informacja o granicy i numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-02 08:35:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-29 13:40:23 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-29 13:23:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-29 08:04:28 dodanie dokumentu
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. o zarejestrowanych komitetach wyborczych Kalina Wójcik 2017-12-28 13:46:39 edycja dokumentu