Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-20 10:39:38 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-20 10:36:14 edycja dokumentu
Informacja o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe osiągane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Kalina Wójcik 2018-07-18 13:58:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Kalina Wójcik 2018-07-18 13:49:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-07-18 13:46:42 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-07-18 09:22:52 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-17 13:41:03 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-07-16 13:00:22 edycja dokumentu
Anna Siwek Kalina Wójcik 2018-07-16 12:34:42 dodanie dokumentu
Teresa Sadowska Kalina Wójcik 2018-07-16 12:34:15 edycja dokumentu
Teresa Sadowska Kalina Wójcik 2018-07-16 12:33:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCLVI.497.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu gminy Banie Kalina Wójcik 2018-07-16 12:32:25 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kalina Wójcik 2018-07-12 14:41:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 10 lipca 2018 r w spr.zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-07-12 14:25:37 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kalina Wójcik 2018-07-12 11:13:52 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kalina Wójcik 2018-07-12 11:13:41 usunięcie załacznika
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kalina Wójcik 2018-07-12 11:13:21 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-09 12:45:56 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-09 12:43:15 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-09 12:41:31 usunięcie załacznika
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne stanowisko podinspektor ds. gospodarki komunalnej Kalina Wójcik 2018-07-06 14:21:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69a/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-07-06 14:12:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w §10 ust. 6 rządowego programu "Dobry Start". Kalina Wójcik 2018-07-06 11:50:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w §10 ust. 6 rządowego programu "Dobry Start". Kalina Wójcik 2018-07-06 11:47:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-07-06 11:44:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w §10 ust. 6 rządowego programu "Dobry Start". Kalina Wójcik 2018-07-06 11:44:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-07-06 10:41:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-07-04 14:03:36 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 12:05:05 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 12:04:44 usunięcie załacznika
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 11:39:18 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 11:38:22 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 11:37:20 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 11:36:27 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 11:35:39 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 11:34:18 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 11:33:19 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 11:31:48 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 11:30:56 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" Kalina Wójcik 2018-07-04 11:29:44 edycja dokumentu