Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Anna Myszka 2018-08-21 09:17:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Anna Myszka 2018-08-21 09:16:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/247/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Anna Myszka 2018-08-21 09:14:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o liczbie radnych Anna Myszka 2018-08-21 09:02:13 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE Kalina Wójcik 2018-08-20 11:56:10 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE Kalina Wójcik 2018-08-20 10:32:02 usunięcie załacznika
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE Kalina Wójcik 2018-08-20 10:17:55 edycja dokumentu
Kalendarz wyborczy Anna Myszka 2018-08-16 11:54:10 dodanie dokumentu
Ważniejsze adresy stron internetowych Anna Myszka 2018-08-16 10:45:21 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Anna Myszka 2018-08-16 09:27:15 edycja dokumentu
Projekty uchwał Anna Myszka 2018-08-16 09:26:44 dodanie dokumentu
Porządek obrad Anna Myszka 2018-08-16 09:25:23 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXXII sesji Rady Gminy Banie Anna Myszka 2018-08-16 09:25:05 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Anna Myszka 2018-08-16 09:23:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 83/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. Anna Myszka 2018-08-10 13:57:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-08-10 13:56:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów Kalina Wójcik 2018-08-06 14:10:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-08-03 07:45:25 dodanie dokumentu
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie nieczystości ciekłych Kalina Wójcik 2018-08-02 11:12:21 edycja dokumentu
Uchwała Rady Gminy Banie w sprawie określenia wymagań Kalina Wójcik 2018-08-02 11:11:49 dodanie dokumentu
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie nieczystości ciekłych Kalina Wójcik 2018-08-02 11:11:06 dodanie dokumentu
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Kalina Wójcik 2018-08-02 09:32:33 edycja dokumentu
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Kalina Wójcik 2018-08-02 08:51:53 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Kalina Wójcik 2018-08-02 08:49:35 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Kalina Wójcik 2018-08-02 08:49:26 usunięcie załacznika
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Kalina Wójcik 2018-08-02 08:49:18 edycja dokumentu
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Kalina Wójcik 2018-08-02 08:49:01 usunięcie załacznika
Druk oświadczenia o wartości sprzedanych alkoholi Kalina Wójcik 2018-08-02 08:47:26 usunięcie dokument
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Kalina Wójcik 2018-08-02 08:47:07 edycja dokumentu
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Kalina Wójcik 2018-08-02 08:46:37 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów Kalina Wójcik 2018-07-31 09:09:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów Kalina Wójcik 2018-07-31 09:02:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-07-30 14:21:24 dodanie dokumentu
Badanie 23.07.2018 r. Kalina Wójcik 2018-07-30 13:42:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swobnicy Kalina Wójcik 2018-07-30 09:04:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swobnicy Kalina Wójcik 2018-07-27 14:22:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-07-27 14:20:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego Kalina Wójcik 2018-07-27 14:19:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 24.07.2018 o przystąpieniu do przprowadzenia oceny odziaływania na środowisko -budowa linii elektroenergetycznej Krajnik- Baczyna Kalina Wójcik 2018-07-26 10:04:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 24.07.2018 o przystąpieniu do przprowadzenia oceny odziaływania na środowisko -budowa linii elektroenergetycznej Krajnik- Baczyna Kalina Wójcik 2018-07-26 10:03:43 dodanie dokumentu