Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ubezpieczenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-07 09:34:09 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-07 08:18:45 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-07 08:17:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.580.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-07 08:16:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.582.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Banie na 2017 rok Kalina Wójcik 2017-12-07 08:16:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.582.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Banie na 2017 rok Kalina Wójcik 2017-12-07 08:16:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.582.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Banie na 2017 rok Kalina Wójcik 2017-12-07 08:15:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.582.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Banie na 2017 rok Kalina Wójcik 2017-12-07 08:15:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.580.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-07 08:12:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury zdejmowania z ewidencji księgowej należności przedawnionych w Gminie Banie Kalina Wójcik 2017-12-07 08:08:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-07 08:06:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-07 08:05:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia opłaty za wynajem sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy w Baniach oraz w sprawie wprowadzenia opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej w Piasecznie Kalina Wójcik 2017-12-07 08:03:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2017 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku pobierania kaucji za wynaje świetlic wiejskich w miesjcowościach Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Piaseczno oraz Swobnica, wynajem pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Babinku oraz pomieszczeń po byłej restauracji "Pomorzanka" Kalina Wójcik 2017-12-07 07:59:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2017 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku pobierania kaucji za wynaje świetlic wiejskich w miesjcowościach Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Piaseczno oraz Swobnica, wynajem pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Babinku oraz pomieszczeń po byłej restauracji "Pomorzanka" Kalina Wójcik 2017-12-07 07:58:51 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-06 13:07:56 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-06 13:07:29 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-06 13:06:27 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-06 13:05:08 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-06 13:02:06 dodanie dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2017-12-06 13:01:16 edycja dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2017-12-06 13:01:01 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXV sesji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 13:00:38 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 12:58:56 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 12:57:21 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 12:56:02 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 12:50:17 dodanie dokumentu
INFORMACJA z dnia 17 listopada 2017 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 12:49:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.581.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez gminę Banie. Kalina Wójcik 2017-12-06 07:23:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Kalina Wójcik 2017-12-04 07:20:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Babinku Kalina Wójcik 2017-12-01 11:55:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Baniach i Szkoły Podstawowej w Lubanowie na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-01 11:21:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Baniach i Szkoły Podstawowej w Lubanowie na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-01 11:21:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Kalina Wójcik 2017-12-01 11:20:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Kalina Wójcik 2017-12-01 11:19:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie na lata 2017 - 2022 Kalina Wójcik 2017-12-01 11:18:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie na lata 2017 - 2022 Kalina Wójcik 2017-12-01 11:17:39 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji Kalina Wójcik 2017-11-30 10:14:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-27 14:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-27 14:49:52 dodanie dokumentu