Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023 Anna Myszka 2018-09-03 12:40:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/294/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-03 12:39:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-03 12:38:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Myszka 2018-09-03 12:37:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Myszka 2018-09-03 12:36:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/291/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Anna Myszka 2018-09-03 12:35:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Anna Myszka 2018-09-03 12:30:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:29:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:28:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:28:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:28:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:28:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:28:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:28:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:28:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:26:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023 Anna Myszka 2018-09-03 12:25:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-08-30 07:39:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w Lubanowie Kalina Wójcik 2018-08-29 14:27:08 dodanie dokumentu
Badanie 13.08.2018 Kalina Wójcik 2018-08-29 10:54:34 dodanie dokumentu
Badanie 13.08.2018 Kalina Wójcik 2018-08-29 10:54:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości Anna Myszka 2018-08-29 09:47:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Anna Myszka 2018-08-29 09:46:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Myszka 2018-08-29 09:45:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Myszka 2018-08-29 09:44:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego Anna Myszka 2018-08-29 09:43:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Anna Myszka 2018-08-27 11:04:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podziale Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Myszka 2018-08-24 13:58:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym podczas przetwarzania dokumentacji w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w Urzędzie Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2018-08-23 11:32:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych podczas przetwarzania dokumentacji w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w Urzędzie Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2018-08-23 11:31:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Anna Myszka 2018-08-22 11:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Anna Myszka 2018-08-22 11:00:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Anna Myszka 2018-08-21 09:17:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Anna Myszka 2018-08-21 09:16:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/247/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Anna Myszka 2018-08-21 09:14:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o liczbie radnych Anna Myszka 2018-08-21 09:02:13 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE Kalina Wójcik 2018-08-20 11:56:10 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE Kalina Wójcik 2018-08-20 10:32:02 usunięcie załacznika
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE Kalina Wójcik 2018-08-20 10:17:55 edycja dokumentu
Kalendarz wyborczy Anna Myszka 2018-08-16 11:54:10 dodanie dokumentu