Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXII/202/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Swobnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Swobnicy Kalina Wójcik 2017-09-15 09:26:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/201/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lubanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubanowie Kalina Wójcik 2017-09-15 09:24:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/200/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Baniach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej - Curie w Baniach Kalina Wójcik 2017-09-15 09:22:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/199/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2017-09-15 09:20:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/198/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2017-09-15 09:20:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/197/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2017-09-15 09:18:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/196/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-09-15 09:17:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/195/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzacych działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, żródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania Kalina Wójcik 2017-09-15 09:15:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/194/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochdozących z budżetu Unii Europejskiej Kalina Wójcik 2017-09-15 09:07:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/193/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017r. Kalina Wójcik 2017-09-15 09:06:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/192/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2017 Kalina Wójcik 2017-09-15 09:04:41 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe w miejscowości Babinek Kalina Wójcik 2017-09-13 12:19:04 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-09-12 11:13:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2017-09-12 11:12:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-09-12 11:11:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Baniach Kalina Wójcik 2017-09-12 11:10:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" Kalina Wójcik 2017-09-12 11:09:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień Kalina Wójcik 2017-09-12 11:07:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-09-12 11:07:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-09-12 11:04:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego Kalina Wójcik 2017-09-12 11:02:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Kalina Wójcik 2017-09-12 07:42:39 dodanie dokumentu
Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Banie na lata 2018-2021 Kalina Wójcik 2017-09-12 07:41:43 dodanie dokumentu
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-09-12 07:39:32 dodanie dokumentu
zakup i dostawę sprzętu ? wyposażenie szkół na terenie Gminy Banie, tj.: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Baniach, Szkoła Podstawowa w Swobnicy i Szkoła Podstawowa w Lubanowie Kalina Wójcik 2017-09-11 14:49:26 dodanie dokumentu
wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do realizacji zajęć z fizyki, chemii, matematyki, przyrody i biologii - w szkołach na terenie Gminy Banie, tj.: Gimnazjum Publicznym w Baniach, Szkole Podstawowej w Swobnicy i Szkole Podstawowej w Lubanowie. Kalina Wójcik 2017-09-11 14:48:12 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe w miejscowości Babinek Kalina Wójcik 2017-09-08 12:01:19 dodanie dokumentu
Badanie 05.09.2017 Kalina Wójcik 2017-09-07 14:14:05 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę apartamentową nad jeziorem w Baniach Kalina Wójcik 2017-09-06 12:16:35 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę apartamentową nad jeziorem w Baniach Kalina Wójcik 2017-09-06 12:15:38 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-09-05 11:52:07 edycja dokumentu
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-09-05 11:50:27 edycja dokumentu
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-09-05 11:39:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Kalina Wójcik 2017-09-05 11:38:57 dodanie dokumentu
WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY BANIE-kadencja lat 2015-2019 Kalina Wójcik 2017-09-04 12:46:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-09-01 13:51:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2017-09-01 13:41:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego Kalina Wójcik 2017-09-01 13:29:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości Kalina Wójcik 2017-09-01 13:28:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Banie na lata 2017-2023 Kalina Wójcik 2017-09-01 13:26:38 dodanie dokumentu