Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXV/234/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Kalina Wójcik 2017-12-20 12:58:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/233/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Kalina Wójcik 2017-12-20 12:57:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:57:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:57:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/230/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-12-20 12:55:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2017-12-20 12:55:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/230/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-12-20 12:54:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/226/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Banie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Kalina Wójcik 2017-12-20 12:53:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/239/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:49:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/238/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:48:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:47:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/236/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:46:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/235/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:45:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/234/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Kalina Wójcik 2017-12-20 12:43:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/233/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Kalina Wójcik 2017-12-20 12:42:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:40:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2017-12-20 12:39:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/230/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-12-20 12:38:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/226/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Banie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Kalina Wójcik 2017-12-20 12:35:10 dodanie dokumentu
Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Kalina Wójcik 2017-12-18 08:11:15 edycja dokumentu
Ubezpieczenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-15 14:06:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2018 - 2022. Kalina Wójcik 2017-12-15 13:37:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-12-15 13:36:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/227/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-15 13:36:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2018 - 2022. Kalina Wójcik 2017-12-15 13:34:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-12-15 13:30:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/227/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-15 13:26:57 dodanie dokumentu
Zapytanie o cenę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 770 000 zł Kalina Wójcik 2017-12-15 12:41:39 edycja dokumentu
Zapytanie o cenę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 770 000 zł Kalina Wójcik 2017-12-15 12:39:33 dodanie dokumentu
Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Kalina Wójcik 2017-12-15 11:49:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-15 09:52:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Banie w okręgu wyborczym nr 9 wraz z kalendarzem wyborczym Kalina Wójcik 2017-12-15 09:51:11 dodanie dokumentu
ogłoszenie o odstąpieniu Kalina Wójcik 2017-12-12 11:31:47 dodanie dokumentu
Informacja o stawce podatku rolnego Kalina Wójcik 2017-12-12 10:47:45 edycja dokumentu
wykaz nr 3-2017 nieruchomości przeznaczoncyh do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2017-12-12 09:25:50 dodanie dokumentu
Informacja o stawce podatku leśnego Kalina Wójcik 2017-12-12 09:24:42 dodanie dokumentu
Informacja o stawce podatku rolnego Kalina Wójcik 2017-12-12 09:23:20 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 607 obręb Banie 2 Kalina Wójcik 2017-12-07 09:41:29 dodanie dokumentu
informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 91 obręb Sosnowo Kalina Wójcik 2017-12-07 09:39:41 dodanie dokumentu
informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek drogowych w Tywicy i Dłusku Gryfińskim Kalina Wójcik 2017-12-07 09:39:06 dodanie dokumentu