Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Izabella Senda Anna Myszka 2018-09-24 12:01:56 dodanie dokumentu
Izabela Radyk Anna Myszka 2018-09-24 12:01:28 dodanie dokumentu
Renata Miecznikowska Anna Myszka 2018-09-24 12:00:51 dodanie dokumentu
Agnieszka Łępicka Anna Myszka 2018-09-24 12:00:25 dodanie dokumentu
Szymon Lesiewicz Anna Myszka 2018-09-24 11:59:57 dodanie dokumentu
Andrzej Kejs Anna Myszka 2018-09-24 11:59:27 dodanie dokumentu
Alicja Burzyńska Anna Myszka 2018-09-24 11:59:08 dodanie dokumentu
Daniel Bartusiak Anna Myszka 2018-09-24 11:58:46 dodanie dokumentu
Lech Antkowiak Anna Myszka 2018-09-24 11:58:00 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach Kalina Wójcik 2018-09-20 12:09:35 edycja dokumentu
Zagospodarowanie Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach Kalina Wójcik 2018-09-20 12:08:59 edycja dokumentu
Zagospodarowanie Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach Kalina Wójcik 2018-09-20 12:08:10 dodanie dokumentu
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Anna Myszka 2018-09-18 07:48:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 13 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-14 12:07:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 13 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-14 12:07:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 13 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-14 12:07:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Anna Myszka 2018-09-14 12:06:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-14 12:05:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego Anna Myszka 2018-09-14 12:04:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-14 12:04:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-14 12:03:00 dodanie dokumentu
Wykaz nr GM.3/lok.m./2018 Budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Kalina Wójcik 2018-09-14 09:05:31 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Anna Myszka 2018-09-13 08:58:57 edycja dokumentu
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Anna Myszka 2018-09-13 08:58:04 dodanie dokumentu
Informacja o składzie, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Anna Myszka 2018-09-12 12:41:41 dodanie dokumentu
Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Anna Myszka 2018-09-12 12:40:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Anna Myszka 2018-09-11 09:50:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2018 r. Anna Myszka 2018-09-11 09:32:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2018 r. Anna Myszka 2018-09-11 09:32:25 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-09-07 13:38:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Myszka 2018-09-07 09:37:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2018 r. Anna Myszka 2018-09-05 09:38:42 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2018 r. Anna Myszka 2018-09-05 09:37:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2018 r. Anna Myszka 2018-09-05 09:34:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2018 r. Anna Myszka 2018-09-05 09:33:24 dodanie dokumentu
wykaz nr 2-2018-z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Baniach i Sosnowie Kalina Wójcik 2018-09-05 07:31:09 dodanie dokumentu
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE Kalina Wójcik 2018-09-04 12:33:42 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-09-04 11:45:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna Kalina Wójcik 2018-09-04 09:10:58 dodanie dokumentu
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej Kalina Wójcik 2018-09-04 08:57:10 dodanie dokumentu