Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXX/268/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2017 r. Kalina Wójcik 2018-06-27 13:51:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/267/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 r. Kalina Wójcik 2018-06-27 13:50:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/284/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Ronictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kalina Wójcik 2018-06-27 13:44:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/283/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:43:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/282/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Kalina Wójcik 2018-06-27 13:42:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/281/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:41:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/280/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2018-06-27 13:40:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/279/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2018-06-27 13:39:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/278/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2018-06-27 13:38:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/277/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:37:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:37:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/275/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:36:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/274/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie" Kalina Wójcik 2018-06-27 13:35:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:34:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/272/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa Kalina Wójcik 2018-06-27 13:33:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/271/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:32:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/270/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-27 13:30:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/269/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-27 13:29:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/268/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2017 r. Kalina Wójcik 2018-06-27 13:27:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/267/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 r. Kalina Wójcik 2018-06-27 13:26:31 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-27 12:28:08 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-06-27 11:23:39 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXXI sesji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 11:22:48 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 11:21:40 dodanie dokumentu
SKŁAD STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY BANIE Kalina Wójcik 2018-06-26 14:45:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6 Kalina Wójcik 2018-06-22 13:15:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6 Kalina Wójcik 2018-06-22 13:15:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6. Kalina Wójcik 2018-06-22 12:51:58 dodanie dokumentu
WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.33-obwieszczenie2-ok Kalina Wójcik 2018-06-19 08:37:05 dodanie dokumentu
WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.30-Obwieszczenie1 Kalina Wójcik 2018-06-19 08:36:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-19 08:15:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2018-06-19 08:14:46 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-06-15 13:06:10 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-15 13:05:22 edycja dokumentu
wykaz nr 3-2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2018-06-15 12:33:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania Kalina Wójcik 2018-06-15 11:22:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 6.2018 Komisji Budżetowo-Gospodarczej i ds. Socjalnych Kalina Wójcik 2018-06-15 08:03:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5.2018 Komisji Budżetowo-Gospodarczej i ds. Socjalnych Kalina Wójcik 2018-06-15 08:03:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4.2018 Komisji Budżetowo-Gospodarczej i ds. Socjalnych Kalina Wójcik 2018-06-15 08:03:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3.2018 Komisji Budżetowo-Gospodarczej i ds. Socjalnych Kalina Wójcik 2018-06-15 08:02:42 dodanie dokumentu