Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr Istytucji Kultury Kalina Wójcik 2018-07-02 14:03:30 edycja dokumentu
Rb-NDS Kalina Wójcik 2018-07-02 14:00:58 dodanie dokumentu
Rb-N Kalina Wójcik 2018-07-02 14:00:28 dodanie dokumentu
Rb-Z Kalina Wójcik 2018-07-02 14:00:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2018-06-29 14:11:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2018-06-29 14:10:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-29 13:02:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/285/2018 Rady Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-29 13:01:11 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-29 13:00:15 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-29 12:58:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-29 12:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/285/2018 Rady Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-29 12:55:13 dodanie dokumentu
Karolina Puławska Kalina Wójcik 2018-06-29 10:52:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start", wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rządowego programu "Dobry Start". Kalina Wójcik 2018-06-28 10:03:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-28 09:59:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2018-06-28 09:59:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-28 09:43:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2018-06-28 09:43:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2018-06-28 09:42:46 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2018-06-28 09:41:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2018-06-28 09:40:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pobytu na terenie zamku Joanitów w Swobnicy Kalina Wójcik 2018-06-28 09:39:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-28 09:38:28 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku III przetargów na działki rekreacyjne w Baniach nr 1294-225 do 227, 233 Kalina Wójcik 2018-06-28 08:44:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/284/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Ronictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kalina Wójcik 2018-06-27 14:00:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/283/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:59:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/282/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Kalina Wójcik 2018-06-27 13:59:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/281/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:58:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/280/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2018-06-27 13:57:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/279/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2018-06-27 13:57:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/278/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2018-06-27 13:57:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/277/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:56:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:56:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/275/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:55:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/274/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie" Kalina Wójcik 2018-06-27 13:55:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:54:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/272/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa Kalina Wójcik 2018-06-27 13:53:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/271/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-06-27 13:52:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/270/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-27 13:52:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/269/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-06-27 13:51:33 dodanie dokumentu