Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Kalina Wójcik 2017-10-20 09:15:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/209/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Kalina Wójcik 2017-10-20 09:14:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/208/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-20 09:12:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-20 09:08:43 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki drogowej nr 127-1 w Tywicy Kalina Wójcik 2017-10-20 07:58:44 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki drogowej nr 435-2 w Dłusku Gryfińskim Kalina Wójcik 2017-10-20 07:58:11 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę nr 607 w Baniach Kalina Wójcik 2017-10-20 07:57:34 dodanie dokumentu
anulowanie ogłoszenia o przetargu z dnia 13.10.2017 na sprzedaż działki 607 w Baniach Kalina Wójcik 2017-10-20 07:57:04 dodanie dokumentu
Wykaz nr GM.2/lok.m./2017 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców Kalina Wójcik 2017-10-18 13:14:56 dodanie dokumentu
wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do realizacji zajęć z fizyki, chemii, matematyki, przyrody i biologii - w szkołach na terenie Gminy Banie, tj.: Gimnazjum Publicznym w Baniach, Szkole Podstawowej w Swobnicy i Szkole Podstawowej w Lubanowie. Kalina Wójcik 2017-10-18 13:13:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2017-10-18 07:47:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 - 2019 Kalina Wójcik 2017-10-18 07:46:08 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 91 w Sosnowie Kalina Wójcik 2017-10-18 07:27:31 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę nr 607 w Baniach Kalina Wójcik 2017-10-18 07:25:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Kalina Wójcik 2017-10-16 14:51:37 dodanie dokumentu
zakup i dostawę sprzętu ? wyposażenie szkół na terenie Gminy Banie, tj.: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Baniach, Szkoła Podstawowa w Swobnicy i Szkoła Podstawowa w Lubanowie Kalina Wójcik 2017-10-13 14:35:34 edycja dokumentu
wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do realizacji zajęć z fizyki, chemii, matematyki, przyrody i biologii - w szkołach na terenie Gminy Banie, tj.: Gimnazjum Publicznym w Baniach, Szkole Podstawowej w Swobnicy i Szkole Podstawowej w Lubanowie. Kalina Wójcik 2017-10-13 14:34:16 edycja dokumentu
wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do realizacji zajęć z fizyki, chemii, matematyki, przyrody i biologii - w szkołach na terenie Gminy Banie, tj.: Gimnazjum Publicznym w Baniach, Szkole Podstawowej w Swobnicy i Szkole Podstawowej w Lubanowie. Kalina Wójcik 2017-10-13 14:32:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Kalina Wójcik 2017-10-12 08:21:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-12 07:49:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-12 07:46:06 dodanie dokumentu
Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-10-12 07:43:22 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-10 06:53:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepa na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej Kalina Wójcik 2017-10-09 09:40:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepa na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej Kalina Wójcik 2017-10-09 09:39:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepa na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej Kalina Wójcik 2017-10-09 09:39:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepa na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej Kalina Wójcik 2017-10-09 09:37:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-09 09:34:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-09 09:33:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) Kalina Wójcik 2017-10-09 09:30:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji gminy Banie Kalina Wójcik 2017-10-09 09:27:59 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-10-09 07:58:59 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-10-09 07:58:45 dodanie dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2017-10-09 07:56:49 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXIII sesji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-10-09 07:56:09 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-10-09 07:53:54 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-10-09 07:53:22 dodanie dokumentu
wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do realizacji zajęć z fizyki, chemii, matematyki, przyrody i biologii - w szkołach na terenie Gminy Banie, tj.: Gimnazjum Publicznym w Baniach, Szkole Podstawowej w Swobnicy i Szkole Podstawowej w Lubanowie. Kalina Wójcik 2017-10-06 15:12:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Kalina Wójcik 2017-10-05 12:15:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie Kalina Wójcik 2017-10-05 12:14:12 dodanie dokumentu