Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-12 08:11:20 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-09 13:19:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr II.6.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-09 11:30:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-09 11:28:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-09 11:27:28 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-09 07:53:30 edycja dokumentu
SKŁAD STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY BANIE Kalina Wójcik 2018-01-09 07:52:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-08 14:47:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-08 13:29:09 dodanie dokumentu
Protokół XXI sesji Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-08 08:51:15 dodanie dokumentu
INFORMACJA z dnia 5 stycznia 2018 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-05 10:57:16 edycja dokumentu
INFORMACJA z dnia 5 stycznia 2018 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-05 10:56:49 edycja dokumentu
INFORMACJA z dnia 5 stycznia 2018 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-05 10:56:17 edycja dokumentu
INFORMACJA z dnia 5 stycznia 2018 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-05 10:56:03 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-04 12:42:58 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-04 12:42:08 dodanie dokumentu
Protokół XX sesji Rady Gminy Banie z dnia 29 marca 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-04 07:46:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Kalina Wójcik 2018-01-03 11:49:49 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Kalina Wójcik 2018-01-03 11:49:16 dodanie dokumentu
Protokół XXIV sesji Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-03 09:45:11 dodanie dokumentu
Informacja o granicy i numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-02 08:35:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-29 13:40:23 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-29 13:23:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-29 08:04:28 dodanie dokumentu
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. o zarejestrowanych komitetach wyborczych Kalina Wójcik 2017-12-28 13:46:39 edycja dokumentu
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. o zarejestrowanych komitetach wyborczych Kalina Wójcik 2017-12-28 13:44:56 dodanie dokumentu
Badanie 12.12.2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-22 11:38:06 dodanie dokumentu
Badanie 12.12.2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-22 11:37:40 dodanie dokumentu
Badanie 12.12.2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-22 11:37:02 dodanie dokumentu
Badanie 12.12.2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-22 11:36:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Urzędu Gminy w Baniach, Szkoły Podstawowej w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Przedszkola w Baniach na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:47:14 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:17:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2018 - 2022. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:05:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-12-20 13:04:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/239/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:02:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/238/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:01:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:01:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/236/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:00:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/235/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:59:59 dodanie dokumentu