Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-14 12:05:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego Anna Myszka 2018-09-14 12:04:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-14 12:04:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-14 12:03:00 dodanie dokumentu
Wykaz nr GM.3/lok.m./2018 Budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Kalina Wójcik 2018-09-14 09:05:31 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Anna Myszka 2018-09-13 08:58:57 edycja dokumentu
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Anna Myszka 2018-09-13 08:58:04 dodanie dokumentu
Informacja o składzie, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Anna Myszka 2018-09-12 12:41:41 dodanie dokumentu
Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Anna Myszka 2018-09-12 12:40:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Anna Myszka 2018-09-11 09:50:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2018 r. Anna Myszka 2018-09-11 09:32:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2018 r. Anna Myszka 2018-09-11 09:32:25 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-09-07 13:38:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Myszka 2018-09-07 09:37:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2018 r. Anna Myszka 2018-09-05 09:38:42 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2018 r. Anna Myszka 2018-09-05 09:37:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2018 r. Anna Myszka 2018-09-05 09:34:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2018 r. Anna Myszka 2018-09-05 09:33:24 dodanie dokumentu
wykaz nr 2-2018-z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Baniach i Sosnowie Kalina Wójcik 2018-09-05 07:31:09 dodanie dokumentu
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE Kalina Wójcik 2018-09-04 12:33:42 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-09-04 11:45:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna Kalina Wójcik 2018-09-04 09:10:58 dodanie dokumentu
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej Kalina Wójcik 2018-09-04 08:57:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/294/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-03 12:47:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-03 12:46:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Myszka 2018-09-03 12:46:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Myszka 2018-09-03 12:45:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/291/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Anna Myszka 2018-09-03 12:42:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Anna Myszka 2018-09-03 12:42:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:41:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:41:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023 Anna Myszka 2018-09-03 12:40:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/294/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-03 12:39:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Banie Anna Myszka 2018-09-03 12:38:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Myszka 2018-09-03 12:37:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Myszka 2018-09-03 12:36:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/291/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Anna Myszka 2018-09-03 12:35:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Anna Myszka 2018-09-03 12:30:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:29:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-09-03 12:28:52 edycja dokumentu