Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-11-21 11:18:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/225/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Banie usytuowanemu na działce nr 305 obręb Banie 1 Kalina Wójcik 2017-11-21 11:12:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-21 11:10:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-21 11:09:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-21 11:08:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/224/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Placu 2 Marca na Plac Św. Floriana Kalina Wójcik 2017-11-21 11:07:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/223/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2017-11-21 11:06:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/222/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Kalina Wójcik 2017-11-21 11:04:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/221/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-11-21 11:03:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/220/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2017-11-21 11:03:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-11-21 11:02:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-21 07:22:15 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-21 07:21:59 dodanie dokumentu
Projekt budżetu gminy na 2018 Kalina Wójcik 2017-11-21 07:18:14 edycja dokumentu
Projekt budżetu gminy na 2018 Kalina Wójcik 2017-11-21 07:17:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Kalina Wójcik 2017-11-20 14:04:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/217/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Kalina Wójcik 2017-11-20 14:04:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Kalina Wójcik 2017-11-20 14:01:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/217/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Kalina Wójcik 2017-11-20 14:00:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-20 13:54:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-20 13:53:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/214/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Kalina Wójcik 2017-11-20 13:53:06 dodanie dokumentu
Podjęte uchwały Kalina Wójcik 2017-11-20 13:46:48 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-20 13:38:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-20 13:36:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/214/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Kalina Wójcik 2017-11-20 13:35:14 dodanie dokumentu
Podjęte uchwały Kalina Wójcik 2017-11-20 13:28:58 dodanie dokumentu
Zapytanie o cenę udzielenie kredytu w wysokości 500 000 zł Kalina Wójcik 2017-11-20 11:09:33 dodanie dokumentu
INFORMACJA z dnia 17 listopada 2017 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-17 12:28:10 edycja dokumentu
INFORMACJA z dnia 17 listopada 2017 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-17 12:26:58 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-16 13:55:51 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-16 13:19:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w imieniu Wójta Kalina Wójcik 2017-11-14 13:46:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-14 13:45:18 dodanie dokumentu
Badanie 07.11.2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-13 08:50:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kalina Wójcik 2017-11-09 13:25:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kalina Wójcik 2017-11-09 13:01:01 dodanie dokumentu
INFORMACJA z dnia 9 listopada 2017 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-09 11:48:40 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-07 13:52:25 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-11-07 13:50:29 edycja dokumentu