Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 12:58:56 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 12:57:21 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 12:56:02 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 12:50:17 dodanie dokumentu
INFORMACJA z dnia 17 listopada 2017 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 12:49:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.581.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez gminę Banie. Kalina Wójcik 2017-12-06 07:23:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Kalina Wójcik 2017-12-04 07:20:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Babinku Kalina Wójcik 2017-12-01 11:55:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Baniach i Szkoły Podstawowej w Lubanowie na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-01 11:21:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Baniach i Szkoły Podstawowej w Lubanowie na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-01 11:21:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Kalina Wójcik 2017-12-01 11:20:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Kalina Wójcik 2017-12-01 11:19:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie na lata 2017 - 2022 Kalina Wójcik 2017-12-01 11:18:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie na lata 2017 - 2022 Kalina Wójcik 2017-12-01 11:17:39 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji Kalina Wójcik 2017-11-30 10:14:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-27 14:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-27 14:49:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Kalina Wójcik 2017-11-27 13:45:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-24 14:15:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCXLIV.539.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-24 09:11:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCXLIV.538.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Banie na 2018 rok Kalina Wójcik 2017-11-24 09:08:32 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-23 08:33:33 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-23 08:29:34 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-23 08:28:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-11-22 09:31:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-21 14:51:52 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-21 14:48:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-21 12:23:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Kalina Wójcik 2017-11-21 12:22:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-21 11:28:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-21 11:28:21 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-21 11:27:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Kalina Wójcik 2017-11-21 11:24:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/217/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Kalina Wójcik 2017-11-21 11:24:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/225/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Banie usytuowanemu na działce nr 305 obręb Banie 1 Kalina Wójcik 2017-11-21 11:21:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/224/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Placu 2 Marca na Plac Św. Floriana Kalina Wójcik 2017-11-21 11:20:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/223/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2017-11-21 11:20:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/222/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Kalina Wójcik 2017-11-21 11:20:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/221/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-11-21 11:19:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/220/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2017-11-21 11:19:05 dodanie dokumentu