Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy w przypadku jego nieobecności. Kalina Wójcik 2018-03-08 09:26:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-05 08:48:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wyskości czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości. Kalina Wójcik 2018-03-05 08:45:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2018-03-05 08:44:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2018-03-05 08:43:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości. Kalina Wójcik 2018-03-05 08:41:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży Kalina Wójcik 2018-03-05 08:40:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości Kalina Wójcik 2018-03-05 08:38:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości Kalina Wójcik 2018-03-05 08:37:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych. Kalina Wójcik 2018-03-05 08:36:15 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-05 08:30:20 edycja dokumentu
Protokół z wyborów Kalina Wójcik 2018-03-05 08:28:36 dodanie dokumentu
Wykaz nr 1-2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2018-03-02 10:54:59 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-01 12:27:54 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-03-01 12:18:06 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-03-01 12:17:07 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-03-01 12:15:26 dodanie dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2018-03-01 12:12:30 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXVII sesji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-01 12:12:03 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-01 12:08:07 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-01 12:07:43 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-01 12:06:05 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-01 12:03:12 dodanie dokumentu
wykaz nr GM.2/lok.m./2018 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Kalina Wójcik 2018-02-22 13:57:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Kalina Wójcik 2018-02-21 09:08:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-02-21 09:06:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Szkoły Podstawowej w Baniach na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-02-21 09:05:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Szkoły Podstawowej w Baniach na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-02-21 09:03:53 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-21 09:02:06 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-21 09:01:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej w Urzedzie Gminy Banie za rok 2017 Kalina Wójcik 2018-02-20 12:55:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023" Kalina Wójcik 2018-02-20 08:09:48 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023" Kalina Wójcik 2018-02-20 08:04:33 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023" Kalina Wójcik 2018-02-20 08:03:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kalina Wójcik 2018-02-15 12:45:49 dodanie dokumentu
obwieszczenie o sprostowaniu Kalina Wójcik 2018-02-15 11:05:56 dodanie dokumentu
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : FORD Transit Kalina Wójcik 2018-02-15 08:07:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Kalina Wójcik 2018-02-14 12:47:14 edycja dokumentu
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ? doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Baniach Kalina Wójcik 2018-02-14 12:46:25 edycja dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-13 14:05:58 dodanie dokumentu