Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Anna Myszka 2018-10-26 08:45:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/298/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości. Anna Myszka 2018-10-26 08:43:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Anna Myszka 2018-10-26 08:43:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/296/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Anna Myszka 2018-10-26 08:42:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-10-26 08:42:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/302/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie Anna Myszka 2018-10-26 08:40:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/301/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości. Anna Myszka 2018-10-26 08:40:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/300/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Anna Myszka 2018-10-26 08:39:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Anna Myszka 2018-10-26 08:38:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/298/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości. Anna Myszka 2018-10-26 08:36:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Anna Myszka 2018-10-26 08:36:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/296/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Anna Myszka 2018-10-26 08:35:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-10-26 08:32:02 dodanie dokumentu
Wybory Wójta Gminy Banie - protokół wyników głosowania i wyników wyborów Anna Myszka 2018-10-26 08:08:22 dodanie dokumentu
Wybory do Rady Gminy Banie - protokół z wyborów Anna Myszka 2018-10-26 08:07:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego Anna Myszka 2018-10-24 14:49:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-10-24 14:46:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Szkoły Podstawowej w Lubanowie na 2018 r. Anna Myszka 2018-10-24 14:44:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-10-24 14:43:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego Anna Myszka 2018-10-24 14:42:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego Anna Myszka 2018-10-24 14:41:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży Anna Myszka 2018-10-24 14:40:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Anna Myszka 2018-10-24 14:40:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Anna Myszka 2018-10-24 14:38:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Myszka 2018-10-24 14:37:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-10-24 14:36:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-10-24 14:35:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-10-24 14:33:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Myszka 2018-10-24 14:31:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. "Wyprawka szkolna" Anna Myszka 2018-10-24 14:31:10 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego Anna Myszka 2018-10-24 14:19:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kalina Wójcik 2018-10-24 11:12:11 dodanie dokumentu
Informacja o polowaniach Kalina Wójcik 2018-10-24 09:52:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie sprostowania omyłki w obwieszczeniu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie Anna Myszka 2018-10-20 10:06:45 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-10-18 16:14:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Anna Myszka 2018-10-18 14:18:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie Anna Myszka 2018-10-18 14:17:12 dodanie dokumentu
zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna Kalina Wójcik 2018-10-18 09:13:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna Kalina Wójcik 2018-10-18 09:12:55 dodanie dokumentu
Informacja o polowaniach Kalina Wójcik 2018-10-18 08:58:48 edycja dokumentu