Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 140/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-12-27 15:22:38 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 140/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-12-27 15:22:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 140/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-12-27 15:21:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 140/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-12-27 15:21:18 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-12-27 15:18:02 edycja dokumentu
Jerzy Zgoda Kalina Wójcik 2018-12-20 07:54:13 dodanie dokumentu
stanowisko ds. zarządzania projektami, prowadzenia strony internetowej gminy, promocji oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD), Administrator Systemów Informatycznych (ASI) i Administrator Systemu Kalina Wójcik 2018-12-19 07:55:06 edycja dokumentu
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, drogownictwa i ochrony przeciwpożarowej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zastępca Inspektora Ochrony Danych (IOD), Zastępca Administratora Systemów Informatycznych (ASI) i Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (IBTI) Kalina Wójcik 2018-12-19 07:48:06 edycja dokumentu
Arkadiusz Augustyniak Kalina Wójcik 2018-12-18 08:49:17 dodanie dokumentu
Halina Kołodziejska Kalina Wójcik 2018-12-18 08:48:31 dodanie dokumentu
Arkadiusz Łysik Kalina Wójcik 2018-12-18 08:47:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-12-17 11:51:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Banie Anna Myszka 2018-12-17 11:50:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-12-17 11:49:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności. Anna Myszka 2018-12-17 11:47:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Banie Anna Myszka 2018-12-17 11:47:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Anna Myszka 2018-12-17 11:46:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Banie Anna Myszka 2018-12-17 11:44:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Banie Anna Myszka 2018-12-17 11:44:33 dodanie dokumentu
Uchwała NR CDLII.828.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Anna Myszka 2018-12-17 10:01:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDLII829.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Banie na 2019 rok Anna Myszka 2018-12-14 19:28:57 edycja dokumentu
Uchwała NR CDLII.830.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Banie Anna Myszka 2018-12-14 19:28:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDLII829.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Banie na 2019 rok Anna Myszka 2018-12-14 19:24:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr CDLII829.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Banie na 2019 rok Anna Myszka 2018-12-14 19:24:01 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-12-14 19:16:54 edycja dokumentu
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie i cmentarzach komunalnych Kalina Wójcik 2018-12-14 14:18:16 usunięcie załacznika
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-12 14:46:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2019 r Kalina Wójcik 2018-12-12 14:45:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-12 14:44:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-12 14:44:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-12-12 14:43:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:42:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:41:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:41:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:40:44 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:40:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-12 14:39:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-12 14:39:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-12-12 14:38:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2019 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:37:07 dodanie dokumentu