Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. o zarejestrowanych komitetach wyborczych Kalina Wójcik 2017-12-28 13:44:56 dodanie dokumentu
Badanie 12.12.2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-22 11:38:06 dodanie dokumentu
Badanie 12.12.2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-22 11:37:40 dodanie dokumentu
Badanie 12.12.2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-22 11:37:02 dodanie dokumentu
Badanie 12.12.2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-22 11:36:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Urzędu Gminy w Baniach, Szkoły Podstawowej w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Przedszkola w Baniach na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:47:14 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:17:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2018 - 2022. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:05:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-12-20 13:04:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/239/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:02:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/238/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:01:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:01:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/236/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 13:00:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/235/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:59:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/234/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Kalina Wójcik 2017-12-20 12:58:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/233/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Kalina Wójcik 2017-12-20 12:57:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:57:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:57:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/230/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-12-20 12:55:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2017-12-20 12:55:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/230/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-12-20 12:54:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/226/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Banie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Kalina Wójcik 2017-12-20 12:53:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/239/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:49:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/238/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:48:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:47:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/236/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:46:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/235/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:45:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/234/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Kalina Wójcik 2017-12-20 12:43:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/233/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Kalina Wójcik 2017-12-20 12:42:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-12-20 12:40:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2017-12-20 12:39:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/230/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-12-20 12:38:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/226/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Banie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Kalina Wójcik 2017-12-20 12:35:10 dodanie dokumentu
Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Kalina Wójcik 2017-12-18 08:11:15 edycja dokumentu
Ubezpieczenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-15 14:06:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2018 - 2022. Kalina Wójcik 2017-12-15 13:37:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-12-15 13:36:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/227/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-15 13:36:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2018 - 2022. Kalina Wójcik 2017-12-15 13:34:23 dodanie dokumentu