Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Badanie 05.03.2018 r. Kalina Wójcik 2018-04-09 13:08:51 dodanie dokumentu
Badanie 23.03.2018 r. Kalina Wójcik 2018-04-06 14:45:35 dodanie dokumentu
Protokół XXVI sesji Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r. Kalina Wójcik 2018-04-06 08:46:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Kalina Wójcik 2018-04-05 13:53:11 dodanie dokumentu
2017 r. Kalina Wójcik 2018-04-05 13:51:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-04-04 11:50:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2018-04-04 11:49:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 Kalina Wójcik 2018-04-04 10:04:52 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 Kalina Wójcik 2018-04-04 10:02:35 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 Kalina Wójcik 2018-04-04 10:00:27 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 Kalina Wójcik 2018-04-04 10:00:07 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 Kalina Wójcik 2018-04-04 09:59:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewziecia "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Krajnik-Baczyna" Kalina Wójcik 2018-04-03 11:01:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię oraz uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa linii elektroenergetycznej 400kv Krajnik - Baczyna" Kalina Wójcik 2018-04-03 10:59:46 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-03-28 12:57:25 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-03-28 12:56:34 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-03-28 12:54:36 dodanie dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2018-03-28 12:52:42 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-28 12:51:50 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-28 12:45:54 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-28 12:44:44 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-28 12:42:58 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-28 12:41:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kalina Wójcik 2018-03-28 12:04:26 dodanie dokumentu
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Kalina Wójcik 2018-03-26 13:52:07 dodanie dokumentu
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji Kalina Wójcik 2018-03-26 13:51:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst Kalina Wójcik 2018-03-26 13:49:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych jst Kalina Wójcik 2018-03-26 13:47:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r Kalina Wójcik 2018-03-26 13:45:22 dodanie dokumentu
Konkurs na opracowanie "Projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach" Kalina Wójcik 2018-03-22 09:58:57 edycja dokumentu
Konkurs na opracowanie "Projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach" Kalina Wójcik 2018-03-22 09:58:31 edycja dokumentu
Konkurs na opracowanie "Projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach" Kalina Wójcik 2018-03-22 09:57:31 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-21 07:22:44 edycja dokumentu
Nabór na urzędnika wyborczego Kalina Wójcik 2018-03-20 07:50:55 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE-projekt decyzji Kalina Wójcik 2018-03-19 12:03:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2018-03-19 12:01:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o rowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Babinku Kalina Wójcik 2018-03-16 07:12:18 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargach na sprzedaż 5 działek rekreacyjnych Kalina Wójcik 2018-03-16 07:08:33 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargach na sprzedaż 5 działek rekreacyjnych Kalina Wójcik 2018-03-16 07:07:54 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-15 14:01:38 edycja dokumentu