Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 94/03 Wójta Gminy Banie z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:48:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.11.2003 r. w sprawie powołania komisji do wyceny i aktualizacji wartości ewidencyjnej gruntów Kalina Wójcik 2003-12-03 11:48:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.11.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:48:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5.11.2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy Kalina Wójcik 2003-12-03 11:47:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2003-12-03 11:47:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy Kalina Wójcik 2003-12-03 11:46:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2003 r. w sprawie powołania zespołu koordynacyjnego Kalina Wójcik 2003-12-03 11:46:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży Kalina Wójcik 2003-12-03 11:46:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy Kalina Wójcik 2003-12-03 11:45:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2003-12-03 11:45:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie harmonogramu prac, materiałów planistycznych i informacyjnych do opracowania projektu budżetu gminy Kalina Wójcik 2003-12-03 11:45:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2003-12-03 11:44:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży Kalina Wójcik 2003-12-03 11:44:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości Kalina Wójcik 2003-12-03 11:44:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2003-12-03 11:43:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/03 Wójta Gminy Banie z dnia 25.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:43:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/03 Wójta Gminy Banie z dnia 25.09.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:42:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/03 Wójta Gminy Banie z dnia 25.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:42:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/03 Wójta Gminy Banie z dnia 25.09.2003 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzenia 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okr Kalina Wójcik 2003-12-03 11:42:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/03 Wójta Gminy Banie z dnia 24.09.2003 r. w sprawie określenia sposobu zniszczenia dokumentów niearchiwalnych z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku wojewódzkiego przeprowadzo Kalina Wójcik 2003-12-03 11:41:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.09.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:41:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.09.2003 r. w sprawie zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:41:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5.09.2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2003-12-03 11:40:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5.09.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kalina Wójcik 2003-12-03 11:37:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/03 Wójta Gminy Banie z dnia 28.08.2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2003-12-03 11:37:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/03 Wójta Gminy Banie z dnia 27.08.2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i powołania komisji inwentaryzacyjnej Kalina Wójcik 2003-12-03 11:33:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/03 Wójta Gminy Banie z dnia 21.08.2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach Kalina Wójcik 2003-12-03 11:32:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.08.2003 r. w sprawie przekazania do używania Radzie Sołeckiej sołectwa Baniewice nieruchomości zabudowanej Kalina Wójcik 2003-12-03 11:32:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.08.2003 r. w sprawieprzeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2003-12-03 11:32:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.08.2003 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości Kalina Wójcik 2003-12-03 11:31:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.07.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Kalina Wójcik 2003-12-03 11:30:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.08.2003 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości Kalina Wójcik 2003-12-03 11:30:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.07.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Kalina Wójcik 2003-12-03 11:29:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.07.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Kalina Wójcik 2003-12-03 11:29:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/03 Wójta Gminy Banie z dnia 3.07.2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu Kalina Wójcik 2003-12-03 11:28:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/03 Wójta Gminy Banie z dnia 3.07.2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu Kalina Wójcik 2003-12-03 11:28:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/03 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:27:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/03 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:27:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/03 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:26:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/03 Wójta Gminy Banie z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:26:37 dodanie dokumentu