Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Podatki 2002 r. Kalina Wójcik 2003-11-26 09:05:04 dodanie dokumentu
Podatki 2003 r. Kalina Wójcik 2003-11-26 09:04:47 dodanie dokumentu
Uchwały 2002 r. Kalina Wójcik 2003-11-26 09:04:18 dodanie dokumentu
Uchwały 2003 r. Kalina Wójcik 2003-11-26 09:04:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/02 Wójta Gminy Banie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok Kalina Wójcik 2003-11-25 14:49:44 dodanie dokumentu
Zarządzenia 2003 r. Kalina Wójcik 2003-11-25 14:49:20 dodanie dokumentu
Zarządzenia 2002 r. Kalina Wójcik 2003-11-25 14:49:07 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Rady Gminy Kalina Wójcik 2003-11-25 14:37:18 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Wójta Kalina Wójcik 2003-11-25 14:36:59 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy Kalina Wójcik 2003-11-25 14:35:36 dodanie dokumentu
Zastępca Wójta Kalina Wójcik 2003-11-25 14:35:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/43/03 Rady Gminy Banie z dnia 14.02.2003 r. w sprawie uchylenia uchwał Kalina Wójcik 2003-11-25 12:32:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/40/02 Rady Gminy Banie z dnia 30.12.2002 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Banie na 2003 r. Kalina Wójcik 2003-11-25 12:16:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/20/02 Rady Gminy Banie z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok Kalina Wójcik 2003-11-25 12:15:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15.07.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie Kalina Wójcik 2003-11-25 12:09:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/14/02 Rady Gminy Banie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 Kalina Wójcik 2003-11-25 12:08:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy Banie z dnia 28.11.2002 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania projektu Statutu Gminy Banie Kalina Wójcik 2003-11-25 12:08:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy Banie z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2003-11-25 12:07:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15.07.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie Kalina Wójcik 2003-11-25 10:20:17 dodanie dokumentu
Sesja XI 2003 r. Kalina Wójcik 2003-11-24 09:18:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/114/03 Rady Gminy Banie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kalina Wójcik 2003-11-21 16:19:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/113/03 Rady Gminy Banie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Kalina Wójcik 2003-11-21 16:18:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/112/03 Rady Gminy Banie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Kalina Wójcik 2003-11-21 16:18:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/111/03 Rady Gminy Banie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie Kalina Wójcik 2003-11-21 16:18:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/110/03 Rady Gminy Banie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi Kalina Wójcik 2003-11-21 16:14:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/109/03 Rady Gminy Banie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu/pożyczki Kalina Wójcik 2003-11-21 16:14:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/108/03 Rady Gminy Banie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. Kalina Wójcik 2003-11-21 16:14:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/107/03 Rady Gminy Banie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. Kalina Wójcik 2003-11-21 16:13:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/103/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie nabycia nieruchomości Kalina Wójcik 2003-11-21 16:10:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/102/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. Kalina Wójcik 2003-11-21 16:10:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/101/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. Kalina Wójcik 2003-11-21 16:09:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/100/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-11-21 16:09:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/99/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie przyjęcia “Strategii rozwoju gminy Banie” Kalina Wójcik 2003-11-21 16:09:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/98/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przezstrzennego gminy Banie w obrębie geodezyjnym Sosnowo Kalina Wójcik 2003-11-21 16:08:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/97/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przezstrzennego gminy Banie w obrębie geodezyjnym Lubanowo Kalina Wójcik 2003-11-21 16:08:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/96/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przezstrzennego gminy Banie w obrębie geodezyjnym Lubanowo Kalina Wójcik 2003-11-21 16:07:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/95/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w obrębie geodezyjnym Baniewice Kalina Wójcik 2003-11-21 16:07:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/94/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w obrębie geodezyjnym Swobnica Kalina Wójcik 2003-11-21 16:06:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/93/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w obrębie geodezyjnym Swobnica Kalina Wójcik 2003-11-21 16:05:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/92/03 Rady Gminy Banie z dnia 11.09.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w obrębie geodezyjnym Piaseczno Kalina Wójcik 2003-11-21 16:04:52 dodanie dokumentu