Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XII/121/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2004 Kalina Wójcik 2003-12-11 12:07:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/120/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2004 roku Kalina Wójcik 2003-12-11 12:06:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/119/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej Kalina Wójcik 2003-12-11 12:06:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/219/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 9.11.2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej Kalina Wójcik 2003-12-11 12:05:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/18/02 Rady Gminy Banie z dnia 9.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Kalina Wójcik 2003-12-11 12:05:19 dodanie dokumentu
Podatki 2004 r. Kalina Wójcik 2003-12-11 12:04:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/03 Wójta Gminy Banie z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-08 11:24:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/03 Wójta Gminy Banie z dnia 27.11.2003 r. w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych Kalina Wójcik 2003-12-08 11:23:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/125/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Kalina Wójcik 2003-12-05 11:57:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/124/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna do podatku leśnego na rok 2004 Kalina Wójcik 2003-12-05 11:57:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/123/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2004 Kalina Wójcik 2003-12-05 11:56:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/122/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok Kalina Wójcik 2003-12-05 11:52:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/121/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2004 Kalina Wójcik 2003-12-05 11:51:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/120/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2004 roku Kalina Wójcik 2003-12-05 11:51:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/119/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej Kalina Wójcik 2003-12-05 11:50:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/118/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. Kalina Wójcik 2003-12-05 11:30:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/117/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. Kalina Wójcik 2003-12-05 11:29:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/116/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. Kalina Wójcik 2003-12-05 11:28:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/115/03 Rady Gminy Banie z dnia 3.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Kalina Wójcik 2003-12-05 11:28:26 dodanie dokumentu
Sesja XII 2003 r. Kalina Wójcik 2003-12-05 11:28:06 dodanie dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-04 14:58:33 dodanie dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Kalina Wójcik 2003-12-04 11:42:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/03 Wójta Gminy Banie z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-04 11:32:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/03 Wójta Gminy Banie z dnia 20.11.2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci w Kunowie Kalina Wójcik 2003-12-03 11:49:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/03 Wójta Gminy Banie z dnia 20.11.2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych stałych z nieruchomości administrowanych przez Urzędu Gminy w Banich Kalina Wójcik 2003-12-03 11:49:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/03 Wójta Gminy Banie z dnia 14.11.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2003-12-03 11:49:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/03 Wójta Gminy Banie z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:48:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.11.2003 r. w sprawie powołania komisji do wyceny i aktualizacji wartości ewidencyjnej gruntów Kalina Wójcik 2003-12-03 11:48:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.11.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2003-12-03 11:48:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5.11.2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy Kalina Wójcik 2003-12-03 11:47:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2003-12-03 11:47:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy Kalina Wójcik 2003-12-03 11:46:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2003 r. w sprawie powołania zespołu koordynacyjnego Kalina Wójcik 2003-12-03 11:46:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży Kalina Wójcik 2003-12-03 11:46:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy Kalina Wójcik 2003-12-03 11:45:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2003-12-03 11:45:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie harmonogramu prac, materiałów planistycznych i informacyjnych do opracowania projektu budżetu gminy Kalina Wójcik 2003-12-03 11:45:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2003-12-03 11:44:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży Kalina Wójcik 2003-12-03 11:44:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości Kalina Wójcik 2003-12-03 11:44:06 dodanie dokumentu