Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie dochodów za 2003 rok Kalina Wójcik 2004-06-07 14:47:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok Kalina Wójcik 2004-06-07 14:47:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji wydatków z zakresu administracji rządowej za 2003 rok Kalina Wójcik 2004-06-07 14:46:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji dotacji z zakresu administracji rządowej za 2003 rok Kalina Wójcik 2004-06-07 14:46:18 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Kalina Wójcik 2004-06-07 14:45:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r. Kalina Wójcik 2004-06-07 14:45:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/04 Wójta Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-06-07 14:45:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 151/04 Wójta Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli Kalina Wójcik 2004-06-07 14:45:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 150/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok Kalina Wójcik 2004-06-07 14:44:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 149/04 Wójta Gminy Baniez dnia 20.05.2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci w Kunowie Kalina Wójcik 2004-05-28 10:50:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 148/04 Wójta Gminy Baniez dnia 20.05.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przyłączeń posesji do kanalizacji sanitarnej w Swobnicy Kalina Wójcik 2004-05-28 10:50:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.05.2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Kalina Wójcik 2004-05-28 10:50:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 146/04 Wójta Gminy Baniez dnia 20.05.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2004-05-28 10:49:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 145/04 Wójta Gminy Baniez dnia 20.05.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Kalina Wójcik 2004-05-28 10:49:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 144/04 Wójta Gminy Baniez dnia 17.05.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Kalina Wójcik 2004-05-28 10:48:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 143/04 Wójta Gminy Baniez dnia 17.05.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Kalina Wójcik 2004-05-28 10:48:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 142/04 Wójta Gminy Banie z dnia 14.05.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2004-05-28 10:47:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/04 Wójta Gminy Banie z dnia 14.05.2004 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości Kalina Wójcik 2004-05-28 10:42:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 140/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2004-05-28 10:42:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 cze Kalina Wójcik 2004-05-27 13:52:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/152/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie skargi pana Pawła Szturc Kalina Wójcik 2004-05-21 13:39:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/151/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Banie Kalina Wójcik 2004-05-21 13:39:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/150/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne Kalina Wójcik 2004-05-21 13:39:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/149/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Kalina Wójcik 2004-05-21 13:39:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/148/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom oraz ustalenia wysokości bonifikaty przy zbywaniu Kalina Wójcik 2004-05-21 13:34:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/147/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-05-21 13:34:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/146/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-05-21 13:34:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/145/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-05-21 13:34:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/144/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-05-21 13:33:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/143/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2003 Kalina Wójcik 2004-05-21 13:33:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/142/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-05-21 13:32:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/142/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-05-21 13:32:27 dodanie dokumentu
Sesja XV 2004 r. Kalina Wójcik 2004-05-21 13:30:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie z dnia 10 maja 2004 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Eu Kalina Wójcik 2004-05-11 12:33:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 139/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych Kalina Wójcik 2004-05-11 10:36:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych p Kalina Wójcik 2004-05-11 10:34:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-05-11 10:34:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2004-05-11 10:34:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2004-05-11 10:31:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie obowiązywania Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-05-11 10:30:28 dodanie dokumentu