Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Kalina Wójcik 2004-10-12 11:02:06 dodanie dokumentu
Radni IV Kadencji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-10-11 13:09:36 dodanie dokumentu
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Kalina Wójcik 2004-10-11 13:08:52 dodanie dokumentu
Radni IV Kadencji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-10-11 10:13:29 dodanie dokumentu
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Kalina Wójcik 2004-10-11 10:12:40 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Kalina Wójcik 2004-10-08 15:36:40 dodanie dokumentu
Wiceprzewodniczący Rady Kalina Wójcik 2004-10-08 15:35:41 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Kalina Wójcik 2004-10-08 15:32:57 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy Kalina Wójcik 2004-10-08 15:32:26 dodanie dokumentu
Zastępca Wójta Kalina Wójcik 2004-10-08 15:30:51 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Kalina Wójcik 2004-10-08 15:30:21 dodanie dokumentu
Wykaz podatników podatku rolnego, którym umorzono zaległości podatkowe za III kwartał 2004 r. Kalina Wójcik 2004-10-08 12:38:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 198/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Monitoringu Strategii rozwoju gminy Banie Kalina Wójcik 2004-10-05 09:06:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 197/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości Kalina Wójcik 2004-10-05 09:06:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 196/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalina Wójcik 2004-10-05 09:06:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o publiczny przetarg ustny nieograniczony Kalina Wójcik 2004-10-04 11:25:30 dodanie dokumentu
Materiały na sesję - projekty uchwał Kalina Wójcik 2004-10-04 10:28:20 dodanie dokumentu
Materiały na sesję - projekty uchwał Kalina Wójcik 2004-10-04 10:24:21 dodanie dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2004-10-01 14:28:22 dodanie dokumentu
XIX sesja Rady Gminy w dniu 07.10.2004 r. Kalina Wójcik 2004-10-01 14:28:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 195/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Kalina Wójcik 2004-10-01 14:04:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 194/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Kalina Wójcik 2004-10-01 13:50:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 193/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.09.2004 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okr Kalina Wójcik 2004-10-01 13:49:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 192/04 Wójta Gminy Banie z dnia 21.09.2004 r. w sprawie opłaty na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem i przetworzeniem informacji publicznej Kalina Wójcik 2004-10-01 13:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 191/04 Wójta Gminy Banie z dnia 21.09.2004 r. w sprawie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Tywica Kalina Wójcik 2004-10-01 13:48:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 190/04 Wójta Gminy Banie z dnia 13.09.2004 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kalina Wójcik 2004-10-01 13:48:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/171/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Kalina Wójcik 2004-09-17 10:04:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/170/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-09-17 10:04:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/169/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu Kalina Wójcik 2004-09-17 10:04:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/168/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-09-17 10:03:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/167/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego GOKiS w Baniach Kalina Wójcik 2004-09-17 10:03:21 dodanie dokumentu
Podjęte uchwały Kalina Wójcik 2004-09-17 10:02:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/171/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Kalina Wójcik 2004-09-17 10:01:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/170/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-09-17 10:01:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/169/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu Kalina Wójcik 2004-09-17 10:01:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/168/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-09-17 10:00:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/167/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego GOKiS w Baniach Kalina Wójcik 2004-09-17 10:00:36 dodanie dokumentu
Sesja XVIII 2004 r. Kalina Wójcik 2004-09-17 10:00:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 189/04 Wójta Gminy Banie z dnia 13.09.2004 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kalina Wójcik 2004-09-17 09:51:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 188/04 Wójta Gminy Banie z dnia 2.09.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2004-09-17 09:51:27 dodanie dokumentu