Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXIV/209/05 Rady Gminy Banie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2005-03-01 10:18:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/207/05 Rady Gminy Banie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Kalina Wójcik 2005-03-01 10:17:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/208/05 Rady Gminy Banie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. Kalina Wójcik 2005-03-01 10:17:31 dodanie dokumentu
Sesja XXIV 2005 r. Kalina Wójcik 2005-03-01 10:17:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/207/05 Rady Gminy Banie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Kalina Wójcik 2005-03-01 10:16:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/210/05 Rady Gminy Banie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnych gminy w podróży służbowej Kalina Wójcik 2005-03-01 10:15:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/209/05 Rady Gminy Banie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2005-03-01 10:15:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/208/05 Rady Gminy Banie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. Kalina Wójcik 2005-03-01 10:15:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/207/05 Rady Gminy Banie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Kalina Wójcik 2005-03-01 10:14:41 dodanie dokumentu
Podjęte uchwały Kalina Wójcik 2005-03-01 10:14:32 dodanie dokumentu
Protokół z obrad Kalina Wójcik 2005-03-01 10:13:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 230/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.02.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2005-02-28 10:48:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 237/05 Wójta Gminy Banie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego Kalina Wójcik 2005-02-28 09:42:57 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie Kalina Wójcik 2005-02-24 12:47:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 234/05 Wójta Gminy Banie z dnia 21.02.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Babinku Kalina Wójcik 2005-02-23 10:19:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 235/05 Wójta Gminy Banie z dnia 21.02.2005 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Kalina Wójcik 2005-02-23 10:19:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 236/05 Wójta Gminy Banie z dnia 22.02.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2005-02-23 10:18:50 dodanie dokumentu
Informacja o wywieszonym na tablicy ogłoszeń wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie Kalina Wójcik 2005-02-23 10:17:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 233/05 Wójta Gminy Banie z dnia 17.02.2005 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Kalina Wójcik 2005-02-21 13:15:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 232/05 Wójta Gminy Banie z dnia 17.02.2005 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Kalina Wójcik 2005-02-21 13:15:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 231/05 Wójta Gminy Banie z dnia 17.02.2005 r. w sprawie wpisania Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach do rejestru instytucji kultury Kalina Wójcik 2005-02-21 13:14:49 dodanie dokumentu
Materiały na sesję - projekty uchwał Kalina Wójcik 2005-02-21 13:14:17 dodanie dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2005-02-21 13:11:41 dodanie dokumentu
XXIV sesja Rady Gminy w dniu 24.02.2005 r. Kalina Wójcik 2005-02-21 13:11:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 230/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.02.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2005-02-11 12:05:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 228/05 Wójta Gminy Banie z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Kalina Wójcik 2005-02-09 10:40:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 229/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.02.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie oraz jednostkach organizacyjnych Kalina Wójcik 2005-02-09 10:39:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/206/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2005 r. Kalina Wójcik 2005-01-31 12:20:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/205/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2005 r. Kalina Wójcik 2005-01-31 12:18:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/204/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Babinku Kalina Wójcik 2005-01-31 12:18:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/203/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Kalina Wójcik 2005-01-31 12:17:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/202/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Kalina Wójcik 2005-01-31 12:15:34 dodanie dokumentu
Sesja XXIII 2005 r. Kalina Wójcik 2005-01-31 12:14:44 dodanie dokumentu
Uchwały 2005 r. Kalina Wójcik 2005-01-31 12:14:11 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2005 Kalina Wójcik 2005-01-31 12:13:14 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2005 r. Kalina Wójcik 2005-01-31 12:12:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/206/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2005 r. Kalina Wójcik 2005-01-31 12:11:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/205/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2005 r. Kalina Wójcik 2005-01-31 12:11:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/204/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Babinku Kalina Wójcik 2005-01-31 12:10:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/203/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Kalina Wójcik 2005-01-31 12:10:12 dodanie dokumentu