Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o polowaniach Kalina Wójcik 2019-02-15 13:39:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie Anna Myszka 2019-02-15 13:21:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Anna Myszka 2019-02-15 13:19:46 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Banie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie Kalina Wójcik 2019-02-15 11:17:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego Kalina Wójcik 2019-02-14 08:53:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych Anna Myszka 2019-02-13 12:34:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych Anna Myszka 2019-02-13 12:33:44 dodanie dokumentu
Arkadiusz Augustyniak - stan na początek kadencji Wójta Gminy Banie Anna Myszka 2019-02-08 12:24:27 dodanie dokumentu
Anna Siwek Anna Myszka 2019-02-08 12:23:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Anna Myszka 2019-02-06 13:14:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Anna Myszka 2019-02-06 11:04:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2019 r. Anna Myszka 2019-02-06 11:02:18 dodanie dokumentu
Zastępca Wójta Kalina Wójcik 2019-02-06 09:21:32 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 3 Wójta Gm.Banie w spr konsultacji społecznych dotyczących sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk Kalina Wójcik 2019-02-05 13:25:23 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2019 Anna Myszka 2019-02-04 12:05:34 edycja dokumentu
Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie, na rok szkolny 2019/2020 Kalina Wójcik 2019-01-31 09:46:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. Anna Myszka 2019-01-31 09:45:45 dodanie dokumentu
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie, na rok szkolny 2019/2020 Kalina Wójcik 2019-01-31 09:45:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. Anna Myszka 2019-01-31 09:44:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. Anna Myszka 2019-01-31 09:24:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. Anna Myszka 2019-01-31 09:24:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. Anna Myszka 2019-01-31 09:23:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych w Urzędzie Gminy Banie Anna Myszka 2019-01-31 09:21:42 dodanie dokumentu
UWAGA - PRODUCENCI ROLNI Kalina Wójcik 2019-01-30 13:13:19 dodanie dokumentu
Głosowanie w dniu 24 stycznia 2019 r. Kalina Wójcik 2019-01-29 11:21:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach Anna Myszka 2019-01-28 14:34:46 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2019 Anna Myszka 2019-01-28 11:30:06 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2019 Anna Myszka 2019-01-28 11:27:24 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2019 Anna Myszka 2019-01-28 11:26:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Anna Myszka 2019-01-28 11:23:17 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Banie w 2019 r. Anna Myszka 2019-01-28 11:22:16 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2019-01-23 10:29:32 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2019-01-23 10:18:22 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2018 kontroli Anna Myszka 2019-01-22 14:58:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Myszka 2019-01-22 10:46:42 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach Kalina Wójcik 2019-01-22 08:46:09 dodanie dokumentu
badanie 07.01.2019 Kalina Wójcik 2019-01-21 13:52:40 dodanie dokumentu
badanie 07.01.2019 Kalina Wójcik 2019-01-21 13:52:21 dodanie dokumentu
badanie 07.01.2019 Kalina Wójcik 2019-01-21 13:51:56 dodanie dokumentu
badanie 07.01.2019 Kalina Wójcik 2019-01-21 13:51:37 dodanie dokumentu