Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr CDLII829.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Banie na 2019 rok Anna Myszka 2018-12-14 19:28:57 edycja dokumentu
Uchwała NR CDLII.830.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Banie Anna Myszka 2018-12-14 19:28:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDLII829.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Banie na 2019 rok Anna Myszka 2018-12-14 19:24:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr CDLII829.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Banie na 2019 rok Anna Myszka 2018-12-14 19:24:01 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-12-14 19:16:54 edycja dokumentu
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie i cmentarzach komunalnych Kalina Wójcik 2018-12-14 14:18:16 usunięcie załacznika
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-12 14:46:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2019 r Kalina Wójcik 2018-12-12 14:45:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-12 14:44:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-12 14:44:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-12-12 14:43:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:42:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:41:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:41:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:40:44 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:40:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-12 14:39:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-12 14:39:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-12-12 14:38:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2019 Kalina Wójcik 2018-12-12 14:37:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr III/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice Kalina Wójcik 2018-12-12 14:33:25 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-12-12 13:02:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Anna Myszka 2018-12-12 07:12:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Szkoły Podstawowej w Baniach Anna Myszka 2018-12-11 12:50:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Szkoły Podstawowej w Baniach Anna Myszka 2018-12-11 12:49:55 dodanie dokumentu
Informacja o wzorach formularzy informacji i deklaracji podatkowych Kalina Wójcik 2018-12-10 09:08:17 dodanie dokumentu
Informacja o wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiazujacych w 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-10 08:43:21 dodanie dokumentu
Informacja o wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2019 r. Kalina Wójcik 2018-12-10 08:38:00 dodanie dokumentu
Informacja o stawce podatku rolnego Kalina Wójcik 2018-12-10 08:31:45 dodanie dokumentu
Informacja o stawce podatku leśnego Kalina Wójcik 2018-12-10 08:30:12 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kalina Wójcik 2018-12-07 12:41:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kalina Wójcik 2018-12-07 12:40:47 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach" Kalina Wójcik 2018-12-07 09:47:19 dodanie dokumentu
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie i cmentarzach komunalnych Kalina Wójcik 2018-12-07 09:42:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-12-06 14:36:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Myszka 2018-12-06 14:36:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Anna Myszka 2018-12-06 14:35:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Anna Myszka 2018-12-06 14:34:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Anna Myszka 2018-12-06 14:34:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Anna Myszka 2018-12-06 14:34:21 usunięcie załacznika