"Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie- etap I"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_na_PrzebudowA__kanalizacji_sanitarnej_i_wodociA_gowej_w_ciA_gu_ulic_we_wsi_Banie_-_etap_I.doc (DOC, 1.2MB) 2009-12-08 09:22:26 1.2MB 411 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 rys_23.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:15:32 146KB 280 razy
2 ogrodzenie_rys_2.pdf (PDF, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:09:05 22.KB 297 razy
3 ZaA_A_cznik_Nr_3.doc (DOC, 23KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:28:24 23KB 315 razy
4 ZaA_._nr_10_Opis_tech._sieA__wodociA_gowa.pdf (PDF, 181KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:31:02 181KB 285 razy
5 rys_24.pdf (PDF, 69.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:15:44 69.KB 287 razy
6 zaA_._nr_2_K._sanitarna_KrA_tka.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:24:34 52.KB 327 razy
7 ZaA_._nr_9_Opis_tech._kanal._sanitarna.pdf (PDF, 262KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:30:39 262KB 311 razy
8 ZaA__nr_2_wodociag_Mostowa.pdf (PDF, 65.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:26:40 65.KB 297 razy
9 rys_26.pdf (PDF, 48.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:16:05 48.KB 282 razy
10 ZaA__nr_2_K._sanitarna_Witosa.pdf (PDF, 58.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:24:04 58.KB 307 razy
11 rys_21.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:15:04 120KB 278 razy
12 ogrodzenie_rys_4.pdf (PDF, 13.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:09:32 13.KB 293 razy
13 rys_20.pdf (PDF, 163KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:14:26 163KB 280 razy
14 SIWZ_Przebudowa_kanalizacji_sanitarnej_i_wodociagowej_w_ciagu_uli_we_wsi_Banie_-_etap_I.doc (DOC, 287KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:22:26 287KB 359 razy
15 wspA_A_rzA_dne_geodezyjne_k._sanitarnej.pdf (PDF, 44.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:17:47 44.KB 288 razy
16 rys_29.pdf (PDF, 164KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:16:46 164KB 289 razy
17 rys_17.pdf (PDF, 58.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:13:54 58.KB 299 razy
18 ZaA__nr_2_K._sanitarna_Strzelecka.pdf (PDF, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:23:53 61.KB 311 razy
19 rys_16.pdf (PDF, 267KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:13:42 267KB 300 razy
20 rys_32.pdf (PDF, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:17:32 117KB 298 razy
21 rys_12a.pdf (PDF, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:13:06 34.KB 295 razy
22 rys_6.pdf (PDF, 137KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:11:33 137KB 283 razy
23 rys_25.pdf (PDF, 57.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:15:54 57.KB 285 razy
24 rys_13.pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:13:23 102KB 300 razy
25 rys_7.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:11:44 59.KB 292 razy
26 rys_9.pdf (PDF, 56.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:12:17 56.KB 285 razy
27 ZaA__nr_2_wodociag_GdaA_ska.pdf (PDF, 65.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:26:08 65.KB 302 razy
28 rys_5a.pdf (PDF, 75.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:11:18 75.KB 291 razy
29 ZaA_._nr_2_K._sanitarna_SkoA_na.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:25:25 59.KB 305 razy
30 ZaA__nr._2_wodociag_Strzelecka.pdf (PDF, 65.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:27:42 65.KB 304 razy
31 ZaA_._nr_2_wodociag_KrA_tka.pdf (PDF, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:27:55 61.KB 303 razy
32 Rys_14.pdf (PDF, 85.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-15 07:26:17 85.KB 243 razy
33 rys_30.pdf (PDF, 174KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:17:01 174KB 295 razy
34 sieci_1_-_banie_wydruk.dwg (DWG, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:18:56 1.2MB 322 razy
35 ogrodzenie_rys_5.pdf (PDF, 16.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:09:42 16.KB 292 razy
36 ZaA_._nr_2_K._sanitarna_JagieloA_ska.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:24:21 63.KB 309 razy
37 ZaA__nr_2_K._sanitarna_Mostowa.pdf (PDF, 77.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:23:38 77.KB 324 razy
38 rys_22.pdf (PDF, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:15:17 104KB 292 razy
39 zaA_._nr_2K._sanitarna_GdaA_ska.pdf (PDF, 82.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:25:41 82.KB 302 razy
40 ZaA_._nr_2_K._sanitarna_Polna.pdf (PDF, 58.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:24:50 58.KB 313 razy
41 ZaA__nr_2_wodociag_Polna.pdf (PDF, 68.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:26:53 68.KB 303 razy
42 rys_10.pdf (PDF, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:12:28 39.KB 300 razy
43 rys_11.pdf (PDF, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:12:41 42.KB 294 razy
44 zal_6.doc (DOC, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:29:01 118KB 319 razy
45 ZaA__nr_2_wodociag_RA_A_ana.pdf (PDF, 70.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:27:05 70.KB 301 razy
46 ZaA_._nr_8_Microsoft_Word_-_specyfikacja_techniczna_BANIE.pdf (PDF, 644KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:30:10 644KB 306 razy
47 rys_4.pdf (PDF, 95.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:10:42 95.KB 300 razy
48 rys_27.pdf (PDF, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:16:18 38.KB 280 razy
49 rys_5.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:10:56 93.KB 307 razy
50 zal_5.doc (DOC, 40.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:28:48 40.KB 303 razy
51 zal_4.doc (DOC, 38KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:28:37 38KB 308 razy
52 ZaA_._nr_2_K._sanitarna_RA_A_ana.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:25:04 63.KB 301 razy
53 ogrodzenie_rys_1.pdf (PDF, 29.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:08:51 29.KB 289 razy
54 rys_8.pdf (PDF, 51.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:12:04 51.KB 297 razy
55 ZaA__nr_2_wodociag_SkoA_na.pdf (PDF, 64.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:27:17 64.KB 301 razy
56 rys_28.pdf (PDF, 40.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:16:31 40.KB 292 razy
57 ogrodzenie_rys_3.pdf (PDF, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:09:20 22.KB 294 razy
58 wspA_A_rzA_dne_geodezyjne_wody.pdf (PDF, 48.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:17:59 48.KB 281 razy
59 rys_18.pdf (PDF, 30.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:14:04 30.KB 296 razy
60 ZaA__nr_2_wodociag_Witosa.pdf (PDF, 62.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:27:29 62.KB 307 razy
61 rys19.pdf (PDF, 110KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:09:56 110KB 303 razy
62 ZaA_._nr_11_Przylacza_wod-kan.pdf (PDF, 88.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:31:20 88.KB 296 razy
63 rys_2.pdf (PDF, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:10:14 117KB 313 razy
64 ZaA__nr_2_wodociag_JagieloA_ska.pdf (PDF, 65.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:26:26 65.KB 299 razy
65 rys_3.pdf (PDF, 155KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:10:29 155KB 304 razy
66 rys_12.pdf (PDF, 41.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:12:54 41.KB 299 razy
67 ZaA_A_cznik_Nr__1.doc (DOC, 33KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-08 09:23:08 33KB 322 razy
68 rys_31.pdf (PDF, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-12-09 08:17:19 118KB 290 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odp._w_spr._zapytania_.doc (DOC, 25KB) 2009-12-22 14:44:11 25KB 366 razy
2 PRZYLACZA_KANALIZACJI_SANITARNEJ.pdf (PDF, 65.KB) 2009-12-21 08:09:55 65.KB 376 razy
3 odpowiedzi_do_przetargu.doc (DOC, 21KB) 2009-12-21 09:19:13 21KB 358 razy
4 odp._na_zapytanie_.doc (DOC, 24.KB) 2009-12-17 13:42:21 24.KB 366 razy
5 odpowiedAo_na_pytanie.doc (DOC, 21KB) 2009-12-28 09:24:36 21KB 356 razy
6 odp._na_zapytania.doc (DOC, 25.KB) 2009-12-21 11:07:29 25.KB 351 razy
7 Odpowiedzi-KANALIZACJA.doc (DOC, 41.KB) 2009-12-21 09:19:47 41.KB 355 razy
8 odp._na_pyt..doc (DOC, 25KB) 2009-12-22 14:43:52 25KB 379 razy
9 odpowiedzi.doc (DOC, 33KB) 2009-12-23 10:48:16 33KB 355 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_przebudowa_kanalizacji_Banie.doc (DOC, 39.KB) 2010-01-11 12:44:24 39.KB 362 razy
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_powiA_zane_o_zawarciu_zamA_wienia_na_PrzebudowA__kanalizacji_sanitarnej_i_wodociagowej.doc (DOC, 35KB) 2010-02-22 11:34:27 35KB 373 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 08-12-2009 09:22:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 08-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-02-2010 11:34:27