Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi transportu rolniczego Tywica Stara - Tywica Nowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_w_bip.doc (DOC, 42.KB) 2008-07-03 08:44:03 42.KB 372 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWS_na_PrzebudowA__drogi_transportu_rolniczego_Tywica_Stara_-_Tywica_Nowa.doc (DOC, 96KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-07-03 08:44:03 96KB 84 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 czesc_opisowa.doc (DOC, 72.KB) 2008-07-03 08:56:02 72.KB 459 razy
2 przedmiar_tywica_-_poprawiony.xls (XLS, 40.KB) 2008-07-15 08:01:06 40.KB 366 razy
3 nawierzchnia_z_betonu_asfaltowego.jpg (JPG, 488KB) 2008-07-16 07:43:39 488KB 440 razy
4 oA_wiadczenie.doc (DOC, 23KB) 2008-07-03 08:45:50 23KB 368 razy
5 Zestawienie_iloA_ci_robA_t_na_drodze_transportu_rolniczego_Tywica_Stara.doc (DOC, 53KB) 2008-07-03 08:55:12 53KB 370 razy
6 zestawienie_-_poprawione.doc (DOC, 57.KB) 2008-07-15 08:01:39 57.KB 361 razy
7 Umowa_projekt.doc (DOC, 73.KB) 2008-07-03 08:57:14 73.KB 365 razy
8 formularz_cenowy.doc (DOC, 50.KB) 2008-07-03 08:45:30 50.KB 362 razy
9 107.xls (XLS, 25.KB) 2008-07-03 08:55:37 25.KB 361 razy
10 PRZEDMIAR_ROBA_T_NA_PRZEBUDOWE_DROGI_TYWICA_STARA__TYWICA_NOWA.xls (XLS, 41KB) 2008-07-03 08:44:03 41KB 357 razy
11 tytul.doc (DOC, 25KB) 2008-07-03 08:56:38 25KB 352 razy
12 Zestawienie_wjazdA_w_do_posesji_na_drodze.doc (DOC, 47KB) 2008-07-03 08:55:23 47KB 363 razy
13 formularz_ofertowy.doc (DOC, 33KB) 2008-07-03 08:45:19 33KB 373 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_II.jpg (JPG, 211KB) 2008-08-07 13:57:34 211KB 428 razy
Udzielenie zamówienia
1 UrzA_d_ZamA_wieA__Publicznych_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_Tywica.doc (DOC, 75.KB) 2008-08-21 09:38:01 75.KB 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-07-2008 08:44:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-08-2008 09:38:01