Obwieszczenie o o zgromadzeniu dowodów dot. linii kablowej Swobnica- Żelechowo

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 02.11.2012 r.

GK. 6733.3.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz.1071) zawiadamia się, że zebrano dowody wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy  i  wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 51  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717/ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej SN 15 kV od linii 114/13/2 do 411/8/4/2  relacji Swobnica-Żelechowo do realizacji na dz. nr 118/1, 118/2 i 385/7 obręb Swobnica.

 

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800 - 1400 w terminie 7 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, po upływie którego zawiadomienie stron uważa się za dokonane.

 

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-11-2012 14:21:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-11-2012 14:22:31