Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Banie na lata 2004-2009


Uchwała Nr XX/190/04

Rady Gminy Banie

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Banie na lata 2004 - 2009”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Banie na lata 2004 - 2009” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Za__cznik_do_uchwa_y_Nr_XX-190-04_z_dnia_30.11.2004_r..doc 2005-12-16 08:53:30 pobrano 1849 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-12-2005 08:53:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 16-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-12-2005 08:53:30