Stanowiska pracy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 2018-12-05 09:02:22
Archiwista 2014-04-03 08:53:59
Zastępca Wójta 2006-09-26 12:58:22
Stanowisko ds. płac i opłat mieszkaniowych 2006-09-15 12:14:13
Stanowisko do spraw inwestycji i budownictwa 2006-09-15 12:13:16
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i BHP 2006-09-15 12:12:47
Skarbnik Gminy 2006-09-15 12:12:10
Stanowisko do spraw księgowości podatkowej 2006-09-15 12:11:42
Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych 2005-07-07 11:38:14
Stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej i zamówień publicznych 2005-03-07 14:33:12
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, drogownictwa i ochrony przeciwpożarowej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zastępca Inspektora Ochrony Danych (IOD), Zastępca Administratora Systemów Informatycznych (ASI) i Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (IBTI) 2005-03-07 14:16:44
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych 2005-03-07 14:15:21
Stanowisko do spraw organizacyjno-kancelaryjnych 2005-01-18 11:58:42
Sekretarz Gminy 2004-03-01 13:38:48
Radca prawny 2003-12-12 14:54:26
Stanowisko do spraw obywatelskich 2003-12-12 14:53:49
stanowisko ds. zarządzania projektami, prowadzenia strony internetowej gminy, promocji oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD), Administrator Systemów Informatycznych (ASI) i Administrator Systemu 2003-12-12 14:18:49
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych 2003-12-12 14:13:19
Stanowisko do spraw kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury 2003-12-12 14:04:22
Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat 2003-12-12 13:54:20
Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych 2003-12-12 13:53:30