Sprawozdania budżetowe

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2018 r. 2018-09-05 09:31:29
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 2018-04-04 09:55:56
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r. 2017-10-30 09:00:17
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r. 2017-10-30 08:57:00
Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r. 2017-10-30 08:53:51
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2017 r. 2017-08-31 11:20:18
Kwartalne sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywów finansowych I kwartał 2017 2017-05-22 13:16:04
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań wg tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji I kwatrał 2017 2017-05-22 13:15:08
Sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki zamorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 2017-05-22 13:14:18
Kwartalne sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywów finansowych IV kwartał 2016 2017-05-22 13:12:13
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań wg tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji IV kwatrał 2016 2017-05-22 13:10:36
Sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki zamorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 2017-05-22 13:09:30
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2016 2017-04-18 11:57:56
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2016 r. 2016-08-25 09:15:39
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2015 r 2016-04-01 08:06:31
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2014 r 2015-04-13 12:43:08
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2014 r. 2014-08-28 13:02:52
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2013 r. 2014-04-04 13:41:47
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2013 r. 2013-08-26 14:16:02
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 r. 2013-04-05 11:49:40
Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania dochodów oraz wydatków za okres I-VI 2012 roku - Biblioteka Publiczna 2012-08-28 10:27:28
Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania dochodów oraz wydatków za okres I-VI 2012 roku - MCTKiS 2012-08-28 10:26:37
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Banie za I półrocze 2012 r 2012-08-28 10:24:17
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2011 rok 2012-03-29 13:38:10
Uchwała nr CXCVII/434/2011 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 września 2011 r. 2011-09-13 12:31:13
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2011 r. 2011-09-02 12:20:27
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 rok 2011-05-16 08:50:51
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2010 r. 2010-08-30 11:08:18
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2009 2010-03-23 15:51:48
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2009 r. 2009-08-19 11:38:15
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2008 rok 2009-03-25 08:46:47
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie za 2007r. 2008-03-27 10:25:57
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2007 r. 2008-03-27 10:22:12
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2007 roku. 2007-09-04 09:49:48
Informacja z wykonania budżetu Gminy Banie za I kwartał 2007 r. 2007-05-15 11:01:25
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. 2007-05-15 11:00:39
Informacja z wykonania budżetu Gminy Banie za III kwartał 2006 roku 2006-12-04 15:57:33
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2006 roku 2006-09-18 09:59:33
Informacja z wykonania budżetu Gminy Banie za I kwartał 2006 roku 2006-05-24 15:58:00
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok 2006-05-24 15:08:29