Informator budżetowy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rb-Z 2018-07-23 09:32:48
Rb-N 2018-07-23 09:32:07
Rb-NDS 2018-07-23 09:31:33
Rb-NDS 2018-07-02 14:00:58
Rb-N 2018-07-02 14:00:28
Rb-Z 2018-07-02 14:00:04
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w 2017 r. 2018-06-06 08:25:36
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 2018-06-06 08:24:18
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2018-03-26 13:52:07
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji 2018-03-26 13:51:11
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst 2018-03-26 13:49:58
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych jst 2018-03-26 13:47:46
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r 2018-03-26 13:45:22
Uchwała Nr CCCLV.581.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez gminę Banie. 2017-12-06 07:23:24
Uchwała nr CCCXXVI.526.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez gminę Banie 2017-10-30 09:05:17
Uchwała Nr CCXXVI.385.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Banie na 2017 rok 2017-07-07 08:07:16
Uchwała Nr CCXXVI.384.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie 2017-07-07 08:03:22
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku 2017-05-12 13:01:30
Uchwała SKŁADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Banie za I półrocze 2016 r.. 2016-09-02 08:50:51
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r 2016-05-20 08:55:40
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r 2016-05-20 08:54:00
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku 2016-05-20 08:52:53
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Banie w 2015 roku 2016-05-12 12:22:03
Informacja o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom zaliczanym i nie zaliczany do sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Banie w 2015 roku 2016-05-12 12:21:23
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Banie w 2014 roku 2015-05-25 14:44:05
Informacja o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom zaliczanym i nie zaliczany do sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Banie w 2014 roku 2015-05-25 14:42:53
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku 2015-05-20 09:28:16
Uchwała Nr XXI.38.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie 2015-01-27 13:29:05
Opinia RIO o możliwości spłaty 2014-12-02 13:49:26
UCHWAŁA NR CXCIV.417.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 oaździernika 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciagniętej przez Gminę Banie 2014-12-01 13:44:11
UCHWAŁA NR CXCIV.416.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 2014-10-27 10:13:59
UCHWAŁA NR XLIX.128.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 2014-06-03 08:44:53
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku 2014-05-22 11:17:19
Informacja o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom zaliczanym i nie zaliczany do sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Banie w 2013 roku 2014-05-20 13:19:38
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Banie w 2013 r. 2014-05-20 13:15:26
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r. 2013-05-21 11:17:49
Informacja o kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy Banie w 2012 roku 2013-05-06 08:22:18
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r 2013-05-06 08:19:00
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r 2012-10-19 10:09:34
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r 2012-08-10 11:26:14
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku 2012-05-22 11:05:05
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2012-05-08 10:30:28
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r. 2012-04-27 07:47:28
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2011-10-28 09:15:12
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2011-07-26 08:13:17
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku 2011-05-30 13:23:30
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2011-05-30 12:25:34
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2011-05-30 12:20:16
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2011-05-30 12:15:56
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku 2010-05-27 11:41:47
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorzadu terytorialnego z budżetu Gminy banie w 2009r. 2010-05-25 09:27:48
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzsce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2009-08-05 07:09:16
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r. 2009-06-17 13:03:41
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Banie w 2008 roku 2009-05-28 14:21:33
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2009-05-28 14:17:38
Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? 2005-12-27 14:32:45