Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

stanowisko ds. gospodarki komunalnej

podinspektor Agnieszka Butryn

e-mail: abutryn@banie.pl

 

Do zakresu działania stanowiska ds. gospodarki komunalnej należy:

1. w zakresie gospodarki ściekowej i wodociągowej:
1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością administratora wodociągów i kanalizacji;
2) realizacja wniosków o wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji wodociągowej;
3) sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie gospodarki wodno- kanalizacyjnej;
4) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych;
5) realizacja zadań z zakresu Krajowego Programu Oczyszczalni Ścieków Komunalnych;
6) udział w odbiorach robót związanych z realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;
7) udział w pracach komisji przetargowych;
8) prowadzenie rejestrów zbiorników bezodpływowych na nieczystości stałe;
9) prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe;
10) wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

2. w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi:
1) utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych;
2) prowadzenie ksiąg cmentarnych:
a) alfabetyczny spis osób pochowanych,
b) księga osób pochowanych na cmentarzu,
c) ksiąg grobów,
3) wyznaczanie miejsc na pochówki;
4) utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach komunalnych;
5) przygotowanie cmentarzy na dzień 1 listopada "Dzień Wszystkich Świętych";
6) zgłaszanie drzew i krzewów do usunięcia lub pielęgnacji na cmentarzach komunalnych.

3. W zakresie gospodarki wodami:
1) realizacja opłat za usługi wodne zgodnie z ustawą – Prawo wodne;
2) przygotowanie sprawozdań w zakresie usług wodnych;
3) realizacja zadań z zakresu taryf na zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzenie ścieków;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-12-2018 09:02:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-01-2019 13:53:40